BIPPiątek, 09.6.2023

Na rozpoczęcie sezonu rowerowego

Na rozpoczęcie sezonu rowerowego
Start rajdu odbędzie się na os. Jagiellońskim (plac między Pocztą Polską a sklepem VIKI) o godz. 9.30. Trasa powiedzie z Gniezna przez: Pyszczyn – Krzyszczewo – Modliszewo – Świątniki do Zdziechowy, gdzie zaplanowano metę (łącznie 26 km). Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie. Meta czynna w godz. 12.00 – 14.30.

Warunki uczestnictwa
W rajdzie mogą brać udział drużyny 5–10 osobowe oraz turyści indywidualni. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie wraz z opiekunem – osobą pełnoletnią. Wymaga się przestrzegania „Karty Turysty”. Obowiązek i koszty ubezpieczenia spoczywają na uczestnikach. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.

Wyposażenie: uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru, rower musi być sprawny pod względem wymagań przepisów ruchu drogowego. Drużyna powinna posiadać apteczkę.

Zgłoszenia należy wysłać pod adresem: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej ul. Jana Łaskiego 10, 62-200 Gniezno, tel./fax (61) 426 36 60, (www.ornak.eu, www.gniezno.pttk.pl ) na kartach zgłoszeń z podaniem nazwisk oraz nazwisko kierownika drużyny. Wpisowe od osoby wynosi 6,50 zł. Wpisowe należy wpłacać w kasie Oddziału lub na konto Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gniezno 02-1090-1375-0000-0000-3700-4646 „opłata za rajd”. Termin zgłoszeń i opłacenia wpisowego upływa dnia 12 kwietnia 2012.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.

Organizatorami rajdu są: PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Oddziałowa Komisja Turystyki Rowerowej, Klub Górski „ORNAK” w Gnieźnie i Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki