BIPWtorek, 06.6.2023

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne
Nad przebiegiem całości czuwa Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie.

Tegoroczna XVII edycja odbyła się pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” i miała a na celu poznanie znaczenia odnawialnych źródeł energii, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska oraz kształtowanie umiejętności plastycznych i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży. 18 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników. W spotkaniu uczestniczyli: Alina Kujawska-Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Maria Kocoń - Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna, Czesław Kruczek - Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Zenona Golc – Dyrektor Biura Senatora Piotra Gruszczyńskiego, Michał Glejzer – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Michał Michalak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Jadwiga Trzcińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Karolina Fiutak – Łachowska - Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, Jolenta Pankowska z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Wszyscy goście podkreślali konieczność propagowania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz gratulowali uczestnikom pomysłowości, nowatorstwa i ciekawego przedstawienia tematu z zakresu odnawialnych źródeł energii w swoich pracach. Zaproszonych gości i uczestników konkursu powitała Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Koła w Gnieźnie - Maria Brykczyńska. Konkurs obejmował następujące kategorie:
 • konkurs na rysunek „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” – dla klas I-III szkół podstawowych;
 •  konkurs plastyczny „Wiatraki i wiatraczki – przestrzenna konstrukcja wiatraka z materiałów recyklingowych” – dla klas IV-VI szkół podstawowych;
 • konkurs fotograficzny „Dobra energia dla wszystkich – od prądu do emocji” – dla szkół gimnazjalnych;
 •  wykonanie plakatu „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” – dla szkół gimnazjalnych;
 •  konkurs – niespodzianka na transparent z hasłem promującym tegoroczny temat Prezentacji Ekologicznych – dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Swój udział w konkursie plastycznym zgłosili uczniowie 6 placówek z terenu Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że grono uczestników konkursu rozszerzyło się także o Powiat Słupecki, Wrzesiński i Słupecki.
Jury po obejrzeniu 45 prac postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Marta Moczulska (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
II miejsce – Mikołaj Pietrzak (Szkoła Podstawowa SOSW Nr 1 Gniezno)
III miejsce – Łukasz Staszak (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)

Wyróżnienia:
 1. Julia Gąsiorowska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
 2. Oktawia Stoltman ( Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
 3. Gabriel Łykowski ( Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
Z kolei swój udział w konkursie na przestrzenną konstrukcję wiatraka z materiałów recyklingowych zgłosiły 4 placówki oświatowe. Na konkurs wpłynęło 10 prac. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Szymon Sydorowicz (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
II miejsce – Paweł Grzegorek, Krzysztof Grzegorek (Szkoła Podstawowa Nr 1
w Trzemesznie) III miejsce – Tomasz Zbytniewski, Hubert Andrzejewski, Maciej Jaskulski, Sławomir Kozłowski (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłecku)

Wyróżnienia:
 1. Paweł Kurtysiak, Łukasz Ziemiński, Miłosz Kania (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
 2. Dominika Andrzejewska, Dominik Andrzejewski (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
Na konkurs fotograficzny wpłynęło 29 zestawów zdjęć. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Weronika Nitka (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)
II miejsce – Zuzanna Krzesińska (Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie)
III miejsce – Weronika Nitka (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)

Wyróżnienia:
 1. Zuzanna Niedzielska (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)
 2. Klaudia Staszak (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko).
W kategorii plakat „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” udział wzięło 8 placówek. Po obejrzeniu 17 prac jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Maria Maciejewska (Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie)
II miejsce – Magdalena Dubis ( Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie)
III miejsce – Agata Steć (Gimnazjum Nr 3 w Gnieźnie)

Wyróżnienia:
 1. Monika Kiedrowska (Gimnazjum w Trzemżalu)
 2. Hubert Hopcia (Gimnazjum SOSW Nr 1 w Gnieźnie)
Zwycięzcami konkursu niespodzianki zostały wszystkie szkoły, które zaangażowały się w stworzenie transparentu z hasłem promującym tegoroczny temat Prezentacji Ekologicznych.

Program spotkania uświetniła również prezentacja Kingi Świtalskiej z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią pt. „Od prądu do emocji”, występ dzieci z przedszkola nr 9 „Leśne Ludki” oraz pantomima ekologiczna pt. „Woda, słońce, wiatr” zaprezentowana przez uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłecku.

Z całą pewnością można stwierdzić, że Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania uczestników i odbiorców konkursu tematyką odnawialnych źródeł energii.

Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W Powiecie Gnieźnieńskim wykorzystywana jest zarówno energia wiatru, słońca i biomasa. Elektrownie wiatrowe znajdują się na terenie Gminy Trzemeszno i Witkowo. W trakcie realizacji jest instalacja „wiatraków” w Gminie Niechanowo. Kotłownie na biomasę działają w Rybnie Wielkim i w Łabiszynku. W ramach współpracy z firmą Asket Powiat bierze udział w Programie LIFE +, którego zasadniczym kierunkiem jest zwiększenie świadomości w zakresie wykorzystania biomasy.

W zakresie wykorzystania energii słonecznej funkcjonują 3 zestawy kolektorów na budynkach użyteczności publicznej: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (zestaw kolektorów został dofinansowany przez Powiat), budynek socjalny boiska w Łubowie. Powiat Gnieźnieński jest również udziałowcem Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, której jednym z głównych zadań jest koordynacja zagadnień związanych z energetyką oraz efektywnością energetyczną w województwie. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego jej wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej w naszym regionie.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki