BIPNiedziela, 11.6.2023

Zbigniew Misior nie żyje

Zbigniew Misior nie żyje
Zbigniew Misior urodził się 13.07.1947 r. w Rzegnowie. W 2000 r. był głównym inicjatorem i pomysłodawcą powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego, w której od początku pełnił funkcję Komendanta. Straż Rybacka działała społecznie współpracując w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji oraz Państwową Strażą Rybacką.

W 2010 r. z okazji Jubileuszu istnienia Społecznej Straży Rybackiej Zarząd Powiatu wyróżnił i docenił ogromne zaangażowanie, trud oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych przez Zbigniewa Misiora.

Na uwagę zasługuje fakt, że w swoim bezinteresownym, społecznym działaniu Zbigniew Misior przyczynił się do skutecznego zwalczania kłusownictwa i czuwał nad bezpieczeństwem i ochroną miejscowych łowisk i czystością wód w Powiecie Gnieźnieńskim.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego pod kierownictwem Komendanta Zbigniewa Misiora po raz kolejny zajęła I miejsce w Województwie Wielkopolskim pod względem aktywności i skuteczności działania za 2011 rok. Gratulacje i wyrazy uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej na ręce Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka złożył Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Maciej Piotr.

Zbigniewa Misiora zapamiętamy jako człowieka wielkiego serca i zaangażowanego społecznika. To ogromna strata dla Społecznej Straży Rybackiej i Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego składa Rodzinie najszczersze wyrazy współczucia.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki