BIPNiedziela, 17.1.2021

XIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad
  1. Otwarcie sesji,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przedstawienie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2004 roku:
   1. przedstawienie Sprawozdania – referuje Skarbnik Powiatu,
   2. dyskusja,
   3. odczytanie opinii poszczególnych Komisji na temat Sprawozdania,
   4. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005,
   2. Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005,
   3. zmiany kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją systemu ogrzewania oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie przy ul. Cieszkowskiego 17,
   4. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
   5. zmiany w składach osobowych niektórych stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
   6. określenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego.
  9. Interpelacje i zapytania Radnych.
  10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  11. Wolne głosy i informacje.
  12. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych