BIPŚroda, 31.5.2023

Powiat Gniezno we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce

Powiat Gniezno we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce
W ramach projektu unijnego „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” realizowanego od początku stycznia 2011 roku przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.1 Turystyka, schemat II – promocja i informacja turystyczna) jednym z zadań jest ‘Kultura Piastów dla dzieci’.

Polega ono na przygotowaniu zestawu 4 rodzajów książek dla dzieci oraz przygotowanie kompletu 4 rodzajów plakatów edukacyjnych spójnych tematycznie z książkami:
  1. Zjazd Gnieźnieński i pierwsza koronacja
  2. Piastowska architektura monumentalna
  3. Życie w grodzie
  4. Pancerni i tarczownicy
Prace nad przygotowaniem plakatów edukacyjnych zostały właśnie zakończone. Zgodnie z założeniami projektu plakaty mają trafić do wszystkich szkół podstawowych w Polsce, jako materiał pomocniczy do nauki historii.

Zostało wydrukowanych 60 tys. sztuk plakatów, po 15 tys. sztuk z każdego rodzaju. Każda szkoła podstawowa w Polsce otrzyma w prezencie od gnieźnieńskiego samorządu powiatowego zestaw 4 plakatów.

Niniejsze zadanie jest przedsięwzięciem jedynym w swoim rodzaju. Takiej niekomercyjnej akcji o charakterze promocyjno – dydaktycznym jeszcze nikt w Polsce nie przeprowadził! Bardzo ważnym aspektem pomyślnego zrealizowania niniejszego zadania jest skuteczny kolportaż plakatów. W tym aspekcie starostwo pozyskało do współpracy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, p. Elżbietę Walkowiak. Pani Kurator wspiera organizacyjnie i honorowo niniejsze przedsięwzięcie poprzez pomoc w dotarciu z informacją do wszystkich kuratorów oświaty w Polsce. Właściwe przekazanie istoty przedsięwzięcia, oprócz wysokiej zawartości merytorycznej i plastycznej plakatów, jest drugim równie ważnym czynnikiem wpływającym na pomyślność realizacji niniejszego zadania.

Projekt zakłada kolportaż plakatów do siedzib 16 kuratorów oświaty w Polsce (ewentualnie również do zamiejscowych delegatur kuratoriów). Równolegle zostanie przeprowadzona akcja e-mailingowa do ponad 14 tys. szkół podstawowych w Polsce. Bazy danych mają zostać udostępnione przez poszczególnych kuratorów. Ostateczny odbiór plakatów ma się odbywać w kuratoriach. Warto nadmienić, iż szkoły zlokalizowanie na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego prawdopodobnie otrzymają zestaw plakatów bezpośrednio ze Starostwa. O przeprowadzonej akcji ‘plakatowej’ zostanie również poinformowane Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inne ważne instytucje kulturalne oraz punkty informacji turystycznej w Gnieźnie i w Poznaniu. Plakaty trafiły już do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Niniejszym projektem władze powiatu pragną również zainteresować media ogólnopolskie, co w czasie prowadzonych dyskusji na temat nauczania przedmiotu historii w szkołach oraz prowadzanych różnorodnych spektakularnych akcji w tym zakresie, przedsięwzięcie to może trafić na podatny grunt i wzbudzić zainteresowanie ze strony przedstawicieli massmediów.

Autorem plakatów (zarówno w zakresie opracowania tekstów, jak i wykonania rysunków) jest gnieźnieński artysta plastyk Jarosław Gryguć. Nadzór merytoryczny w zakresie odbioru wykonanych prac, sprawowała kilkuosobowa komisja w składzie: Dr Robert Andrzejewski, Wicestarosta Gnieźnieński; Jacek Wrzesiński, kierownik grodu w Grzybowie/Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Przewodniczący Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski; Tomasz Janiak, archeolog, pracownik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; Agnieszka Rzempała – Chmielewska, kierownik projektu, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Aleksandra Kuźniak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Plakaty otrzymały również pozytywną recenzję uznanego mediewisty, prof. dr hab. Andrzeja Wyrwy, Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki