BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Równe Szanse

Równe Szanse
Wsparcie to możliwe było dzięki dotacji uzyskanej przez powiat gnieźnieński ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Równe szanse” zakończone sukcesem

W dniu 21 czerwca 2012 w stadninie ORK Master odbyło się podsumowanie projektu „Równe szanse” realizowanego przez Starostwo Powiatowe. Podczas konferencji prasowej zaprezentowany został fragment zajęć z hipoterapii. Dzięki prezentacji mogliśmy zobaczyć wymierne efekty zrealizowanego projektu.

Wymierne efekty takich projektów – to jest główne założenie tego typu działań – mówił starosta Dariusz Pilak. – Nie tylko sprzęt, wyposażenie sal, które było możliwe dzięki „Równym szansom”, ale również takie zajęcia terapeutyczne i ich wyniki są na tyle zdumiewające, że nawet osoby, które na co dzień współpracowały z tymi dziećmi nie spodziewały się tak zadowalającego efektu końcowego.

Przypomnijmy, że projekt „Równe szanse” realizowany był od września 2011 roku do czerwca 2012 r. W tym czasie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 zostały doposażone w sprzęty rehabilitacyjne wspomagające rozwój dzieci (w tym m.in. sprzęty do terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, wyposażenie Sali Doświadczenia Świata), a w każdym z ośrodków uczennice i uczniowie brali udział w zajęciach, dostosowanych do ich szczególnych potrzeb.

W SOSW nr 1 w Gnieźnie przeprowadzonych zostało 30 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej, 50 godzin zajęć logopedycznych oraz ponad 220 indywidualnych zajęć hipoterapii. W SOSW2 odbyło się 50 godzin zajęć terapii integracji sensorycznej oraz ponad 440 jednostek zajęć hipoterapii. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku odbyło się 90 godzin zajęć terapii metodą biofeedback oraz ponad 420 zajęć hipoterapii. Na zajęcia organizowane poza ośrodkiem zapewniony był bezpłatny dowóz dzieci.

Specjalne potrzeby dzieci objętych projektem określili ich nauczyciele i dyrektorzy – mówi Joanna Cieślińska z Wydziału Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego. – Oferta dla każdego ośrodka była więc zupełnie inna. Hipoterapia we wszystkich ze szkół wzbudziła ogromną radość i entuzjazm. Cieszyła się dużym zainteresowaniem i widać jej ogromne efekty, co podkreślają nauczyciele, pedagodzy oraz terapeuci.

Choć projekt się kończy, przedstawiciele wszystkich placówek, które wzięły udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu jednogłośnie podkreślają jak wielką rolę odegrał on w ich mijającym roku szkolnym. – Dzięki temu projektowi wiele zachowań i umiejętności dzieci ujawniło się. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Staroście za to, że nie tylko te pieniądze zostały zdobyte, ale że również zostały one superefektywnie wykorzystane – powiedział Adam Serwatka, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku.

Zajęcia wspierały indywidualizację kształcenia w pierwszych latach edukacji szkolnej. Jest to czas kiedy kształtują się postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi dzieci, kiedy zdobywają one podstawową wiedzę i umiejętności. Było to szczególnie ważne w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Największym zainteresowaniem cieszyły się bardzo oczekiwane przez dzieci zajęcia hipoterapii, w czasie których ogromne postępy uczyniły dzieci ze zdiagnozowanym wzmożonym napięciem mięśniowym, wiotkością mięśniową, dzieci mające znaczne trudności komunikacyjne oraz dzieci autystyczne. We wszystkich 3 ośrodkach projektem objętych zostało 52 dzieci, 13 uczennic i 39 uczniów.

Na realizację projektu powiat gnieźnieński otrzymał dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł – po 30.000,00 na każdą ze szkół. To maksymalne dofinansowanie które można było otrzymać zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 100% kosztów pokryte jest ze środków projektu.

Realizacja tego projektu to olbrzymi sukces finansowy i pedagogiczny, co podkreślali wszyscy uczestnicy i koordynatorzy. Aż chce się zawołać na koniec: oby więcej takich inicjatyw i programów!Zdjęcia prezentują dzisiejszą konferencję prasową oraz różne elementy projektu – zajęcia z hipoterapii, Salę Doświadczeń i ćwiczenia.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki