BIPCzwartek, 08.6.2023

Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych
Jest on dostępny również dla osób niepełnosprawnych ze względu na lokalizację tuż przy windzie.

W Punkcie Konsultacyjnym organizacje pozarządowe działające na terenie Wielkopolski mogą bezpłatnie uzyskać informacje i porady w zakresie zagadnień prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest bezpośrednio podczas indywidualnej wizyty na miejscu, jak również drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem faxu.

Oferta Punktu Konsultacyjnego dotyczy szczególnie takich zagadnień jak:
 1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: utworzenia organizacji pozarządowej, prawnych i finansowych aspektów ich funkcjonowania, a w szczególności:
  • wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie,
  • prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe,
  • sprawozdawczości,
  • rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS.
 2. Konsultacje i doradztwo w zakresie spraw formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji.
 3. Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania projektów ze środków publicznych.
 4. Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.
Zasady działania Punktu Konsultacyjnego

Konsultanci i specjaliści działają nieodpłatnie.

Publikacje, raporty, poradniki, broszury, ulotki i plakaty, zestawienia dotyczące zasad działania i aktywności organizacji pozarządowych wydawane przez Ministerstwa, Urząd Marszałkowski, inne instytucje publiczne i organizacje trzeciego sektora udostępniane są nieodpłatnie. Konsultanci przyjmują sugestie, uwagi i propozycje dotyczące sposobu i zasad działania Punktu Konsultacyjnego. Wszelkie nowinki zamieszczane będą we właściwym dziale portalu internetowego Wielkopolskie Wici.
Uprzejmie informujemy, że Punkt Konsultacyjny nie będzie reprezentował organizacji pozarządowych przed sądami, instytucjami oraz nie będzie wydawał opinii prawnych. Dlatego uprzejmie prosimy, aby w sprawach dotyczących współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego kontaktować się bezpośrednio z komórkami Urzędu.

W godzinach dyżurów istnieje możliwość uzyskania pomocy bezpośrednio w formie ustnej podczas wizyty indywidualnej.
W przypadku zapytań przekazywanych pisemnie lub za pośrednictwem faxu oraz drogą elektroniczną (e –mail) - następuje ona w przeciągu 14 dni, a w przypadku bardziej złożonych zagadnień prawnych lub księgowych – w terminie 30 dni od daty otrzymania.

Dyżury konsultantów w Punkcie Konsultacyjnym:

Finanse i księgowość - poniedziałki, środy godz. 16-18
Prawo - wtorki, czwartki godz. 16-17

Dane kontaktowe:
Tel.: (61) 626 67 14
Fax: (61) 626 67 14
ngo.finanse@umww.pl (sprawy finansowo-księgowe)
ngo.prawo@umww.pl (sprawy prawne)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Organizacyjnym i Kadr pod numerem telefonu (61) 626 67 13, lub drogą elektroniczną pod adresem: pozytek@umww.pl. oraz na stronie internetowej www.wielkopolskiewici.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki