BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Certyfikat dla Szlaku Piastowskiego !

Certyfikat dla Szlaku Piastowskiego !
Organizatorem regionalnego etapu X. edycji Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” była Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. Certyfikaty na najlepszy regionalny produkt turystyczny zostały nadane podczas uroczystej gali, która odbyła się w dniu 27 czerwca br. w Hotelu Novotel w Poznaniu. Certyfikat dla Szlaku Piastowskiego odebrał osobiście Starosta Gnieźnieński, Dariusz Pilak.

Regionalny certyfikat na najlepszy produkt turystyczny otrzymało troje laureatów: Szlak Piastowski, Kaliski Gród Piastów – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu oraz Turkol.pl – organizator pociągów specjalnych (m.in. pociągu PIAST na koronację królewską w Gnieźnie, czy pociągu WOJCIECH na Dni Pary). Nagrodzone produkty otrzymały tym samym nominację do ogólnopolskiego etapu Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”.

Ponadto nominację do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej 2012 otrzymał Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, zdobywca certyfikatu POT z roku 2004.

W ramach konkursu oceniane były zgłoszenia w pięciu kategoriach produktów turystycznych: Wydarzenie, Impreza, Obiekt, Szlak i Obszar. Oprócz nagrodzonych, w konkursie brały również udział następujące produkty turystyczne:
  • Turek – Miasto w klimacie Mehoffera,
  • Statkiem na EURO 2012. Rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu. Nowe przystanie wodne w Mieście Czarnków i w Gminie Drawsko
  • Jarocin Festiwal
  • Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach
  • Festiwal kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
  • Piknik szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła!”
Przypomnijmy, Szlak Piastowski to najstarszy i najgłębiej tkwiący w świadomości szlak turystyczny na terenie Polski. Już w XIX wieku niektóre z obiektów tego szlaku były odwiedzane przez turystów.

Ideą i przesłaniem Szlaku jest prezentacja i udostępnienie autentycznych obiektów historycznych związanych z początkami Polski i początkami religii chrześcijańskiej na naszych ziemiach. Dynastia Piastów budując zręby państwowości dokonała niezwykle istotnych przemian zarówno ideologicznych, jak i gospodarczych, administracyjnych. Panowanie Dynastii Piastów jest najistotniejszym okresem w dziejach Polski, a dostępne obiekty Szlaku – grody, palatia, kościoły są świadectwem wielkości i świadomego wkraczania w nowe czasy przez społeczność wieków X-XIV.

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania szlaku samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął inicjatywę przebudowy Szlaku w celu jego uporządkowania, przywrócenia mu unikatowości w obliczu masowo powstających w Polsce szlaków turystycznych oraz podniesienia jakości świadczonych usług dla coraz bardziej wymagających turystów.

Przebudowa Szlaku Piastowskiego miała na celu nadanie mu zdecydowanie większej autentyczności. W roku 2011, została wyznaczona nowa przestrzeń czasowa Szlaku, ograniczona cezurą do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów oraz związana z tym nowa przestrzeń geograficzna. Po przebudowie szlaku zgodność jego obiektów z tematyką szlaku oscyluje na poziomie 98% (przed dokonanymi zmianami na szlaku: 47% zgodności).

Zostały przyjęte dwie główne trasy, krzyżujące się w Gnieźnie.  Pierwsza, rozpoczyna się już w Lubiniu, przez Poznań, Pobiedziska, Ostrów Lednicki do  Gniezna, a następnie przez Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Kruszwicę, Płowce, aż po Brześć Kujawski i Włocławek. Druga trasa przebiega na linii północny zachód – południowy wschód, a więc od Wągrowca poprzez Łekno, Żnin, Biskupin, Gniezno, Grzybowo k. Wrześni, Ląd n. Wartą do Konina i Kalisza, do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu - ściśle związanego z okresem rozbicia dzielnicowego i wielkopolską linią Piastów. Gniezno pełni rolę centralnego ośrodka szlaku, słusznie choćby z uwagi na fakt świadectwa wczesnopiastowskiej „Civitas Schinesge” (Państwo Gnieźnieńskie).

Warto odnotować fakt, iż na Szlaku Piastowskim znajduje się aż 5 pomników historii wpisanych na listę Prezydenta RP (klasztor benedyktyński w Lubiniu, Ostrów Tumski w Poznaniu, wyspa na Ostrowie Lednickim, Wzgórze Lecha w Gnieźnie oraz rezerwat archeologiczny w Biskupinie). Ponadto Wzgórze Lecha w Gnieźnie jest jednym z czterech polskich miejsc, któremu został przyznany w marcu 2007 roku Znak Dziedzictwa Europejskiego. Z kolei Biskupin w 2007 roku został laureatem nagrody Europa Nostra.

Dynamikę i zainteresowanie Szlakiem Piastowskim a przede wszystkim poszczególnymi obiektami Szlaku wzmagają nowe odkrycia archeologiczne, jak również te z dziedziny historii sztuki (np. odsłonięte i obecnie konserwowane nieznane dotąd freski w klasztorze w Lądzie), a także nowe wystawy (jak np. ekspozycje w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, czy w Muzeum Początków Państwa Polskiego – obie instytucje otrzymały w tym roku najwyższy laur w polskim muzealnictwie, przyznawany corocznie przez Ministra Kultury – Sybillę 2011). Zainteresowanie szlakiem pobudzają też wydarzenia kulturalne jakie organizowane są każdego roku w poszczególnych placówkach – obiektach Szlaku. Do najważniejszych i największych należą: Festyn Archeologiczny w Biskupinie, Koronacja Królewska w Gnieźnie, Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich w Grzybowie; Jarmark Archeologiczny i Międzynarodowy Festiwal Słowian i Waregów na Zawodziu w Kaliszu; Inscenizacja Bitwy pod Płowcami, Noc Kupały na Lednicy, a także Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą.

Szlak Piastowski to uznana marka, to kulturowe dziedzictwo narodowe, o które dbają władze lokalne, które przeznaczają niemałe pieniądze na modernizację poszczególnych obiektów. Wiele z nich otrzymało dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013. Wśród tych najbardziej znaczących inwestycji należy wymienić: rewitalizację Wzgórza Lecha w Gnieźnie; rewitalizację – ochronę dziedzictwa kulturowego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie; przebudowę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i jego oddziałów - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo; adaptację i renowację zabytkowych obiektów na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu; budowę zabudowy drewnianej średniowiecznego grodziska w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu w Kaliszu, czy np. budowę grodu Pobiedziska wyposażonego w liczne wczesnośredniowieczne maszyny oblężnicze.

Wszystkie w/w inwestycje są to wielomilionowe projekty infrastrukturalne, realizacja których w znaczący sposób wpływa na atrakcyjność turystyczną Szlaku Piastowskie


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki