BIPŚroda, 20.1.2021

Nadzwyczajna XXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
zwołuję nadzwyczajną XXV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Sesja odbędzie się w dniu 25 lipca 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.Porządek obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012-2023;
  2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 5. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych