BIPPiątek, 09.6.2023

Odbudowa Punktu Widokowego w Dusznie

Odbudowa Punktu Widokowego w Dusznie
Jak zaznaczył Wicestarosta Robert Andrzejewski - Inwestycja jest realizowana przez Powiat Gnieźnieński. Środki na odbudowę punktu pochodzą z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Trzemeszno.

Program odbudowy punktu zakłada: wykonanie i montaż wieży widokowej, utwardzenie dojść kostką typu pozbruk, utwardzenie placu manewrowego, usytuowanie miejsc siedziskowych, okrawężnikowanie placu, ustawienie płotków myśliwskich. Przed rozpoczęciem prac budowlanych punkt zostanie sprzątnięty z pozostałości po spalonej wieży – przybliżyła realizację projektu Alina Kujawska-Matanda, Członek Zarządu Powiatu gnieźnieńskiego.

Zgodnie z projektem technicznym, punkt widokowy zostanie odtworzony identycznie jak przed spaleniem. Na takie rozwiązanie wpłynęło kilka argumentów. Wieża mocno utrwaliła się w świadomości mieszkańców i turystów, a jej dotychczasowy wygląd funkcjonuje w wielu materiałach promocyjnych wydanych nie tylko przez Powiat Gnieźnieński (również m.in. w materiałach Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej). Punkt Widokowy w Dusznie stanowi dodatkowo element szlaku architektury drewnianej w Powiecie Gnieźnieńskim. I stąd, wieża znajduje się na tablicach informacyjnych ustawionych w wielu miejscach na terenie powiatu (w ramach projektu unijnego realizowanego przez Powiat Gnieźnieński w latach 2010 – 2011). Ponadto wzorowanie się na wcześniejszej dokumentacji punktu widokowego przełożyło się pozytywnie na czas podjętych prac związanych z odbudową tej zniszczonej atrakcji turystycznej, jak również na koszt całej inwestycji.

Wieża zostanie posadowiona na istniejących czterech stopach fundamentowych o wymiarach 1 m x 1 m 1,5 m. Słupy wieży zostaną wykonane z drewna modrzewiowego klasy 1, mocowanego w rury kotwiące śrubami, podobnie jak pomosty widokowe oraz schody. Całość wieży u góry zostanie zwieńczona belką o wymiarach 10/18 cm. Dach również zostanie wykonany z drewna modrzewiowego klasy 1, dodatkowo pokryty blachodachówką, ewentualnie gontami papowymi. Całość konstrukcji zostanie zaimpregnowana środkami owadobójczymi. Wykonana zostanie instalacja odgromowa z drutu ocynkowanego i benarki ocynkowanej ułożonej w odległości 0,6 m wokół wieży. Konstrukcja drewniana zostanie zabezpieczona przez pomalowanie drewnosolem – 3 lub fobosem M-2 w celu nierozprzestrzeniania się ognia. Cały teren zostanie okrawężnikowany betonowymi krawężnikami ogrodowymi. Teren miejsca widokowego zostanie ogrodzony płotkami myśliwskimi o wysokości 80 cm. Ponadto, zaprojektowano zieleń niską zimozieloną, tereny nieutwardzone przeznaczono pod trawniki z elementami zieleni ozdobnej. Zostaną również podjęte działania mające na celu dodatkową ochronę punktu przed skutkami wandalizmu, jednak dla dobra sprawy szczegóły podjętych kroków nie będą zdradzane opinii publicznej.

Ostateczne koszty inwestycji, po dokonaniu procedury przetargowej, oscylują na poziomie 139 000 zł za wykonanie robót budowlanych na punkcie oraz ok. 7 000 zł za wykonanie stosownej dokumentacji budowlanej oraz nadzór autorski. Powiat Gnieźnieński zabezpieczył w swoim budżecie 80 000 zł na realizację niniejszej inwestycji, z czego 52 000 zł stanowią środki odzyskane dzięki działaniom podjętym przez Powiat w ramach umowy ubezpieczeniowej, za spaloną wieżę. Dodatkowe 70 000 zł w formie pomocy finansowej uzyskano od podmiotów zewnętrznych: 50 000 zł przekazał samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz 20 000 zł - Gmina Trzemeszno. Stosowną umowę przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Gminy i Miasta Trzemeszno podpisali w obecności dziennikarzy.

Termin ostatecznego wykonania prac zaplanowano w połowie października br.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki