BIPCzwartek, 01.6.2023

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Zawiadamiam, że dnia 27.07.2012r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej - ul. E.Orzeszkowej w Gnieźnie na docinku od ul.Głębokiej do ul.Swarzędzkiej”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje nieruchomości:
(przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję):
 • dz. nr 50 (50/1, 50/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 51 (51/1, 51/2) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/8 (11/9, 11/10) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/7 (11/11, 11/12) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/5 (11/13, 11/14) położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/4 (11/15, 11/16) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 11/3(11/17, 11/18) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 13 (13/1, 13/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 27 (27/1, 27/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 28 (28/1, 28/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 31 (31/1, 31/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 34 (34/1, 34/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 6 (6/1, 6/2) położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 48/4 położoną w miejscowości Gniezno przy ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność osoby fizycznej
 • dz. nr 75/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Głęboka i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 78 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 10/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/4 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/18 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Miłosza i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/32 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/33 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Herberta i stanowiąca własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/6 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/8 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/10 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 4/14 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 6/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 7 położona w miejscowości Gniezno, ul.Kraszewskiego i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 8/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 9/3 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 9/5 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 10/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 12 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Pobiedziska i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 30/2 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 35/1 położoną w miejscowości Gniezno, ul.E.Orzeszkowej i stanowiącą własność Miasta Gniezna
 • dz. nr 36 położoną w miejscowości Gniezno, ul.Swarzędzka i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 46 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiącą własność Skarbu Państwa
 • dz. nr 82 położoną na terenie Gminy Gniezno i stanowiąca własność Skarbu Państwa
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki