BIPNiedziela, 28.5.2023

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję
Konferencja odbędzie się 5 października 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo.

Program konferencji

9.00 – 9.15 - Rejestracja uczestników.

9.15 – 9.45 - Wystąpienie Senatora RP Piotra Gruszczyńskiego - Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii potencjałem rozwojowym społeczności lokalnej.

9.45 – 10.00 - Wystąpienie Poseł na Sejm RP Krystyny Pośledniej – Nowa perspektywa finansowania na lata 2014 – 2020. Cele operacyjne: ochrona środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów i przejście na gospodarkę niską emisją.

10.00 – 10.15 - Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka - Działania samorządu lokalnego podjęte na Konwencie Wójtów i Burmistrzów wspierające odnawialne źródła energii.

10.15 – 11.00 - Wystąpienie Dyrektora Generalnego firmy Asket Romana Długi - Efektywność ekonomiczna i energetyczna OZE na przykładzie biomasy (z uwzględnieniem programu proponowanego przez Instytut Energii Odnawialnej).
11.00 – 11.30 - Przerwa kawowa.

11.30 – 12.00 - Wystąpienie Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanny Grunt – Możliwości pomocy finansowej z projektów Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie OZE.

12.00 – 12.30 - Wystąpienie Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Piotra Łykowskiego – Dofinansowanie OZE w ramach programów unijnych.

12.30 – 13.00 - Wystąpienie przedstawiciela Banku Ochrony Środowiska - Kredyty na inwestycje z zakresu OZE.

13.00 – 14.00 - Debata „Potencjał rozwoju OZE dla społeczności lokalnej” z udziałem przedstawicieli Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, KRUS, moderatorzy Roman Długi, Magdelena Musiałowicz.

Pokaz praktyczny produkcji brykietów - firma Asket (w przerwie konferencji lub na końcu).
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki