BIPNiedziela, 16.5.2021

Nowa remiza strażacka

Nowa remiza strażacka
Uroczystość zgromadziła sporą liczbę mieszkańców. Obecni byli również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie Marek Wegner, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Marek Kosmala, Przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn Tadeusz Bereźnicki, delegacje strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu gminy Mieleszyn oraz delegacja strażaków ochotników z zaprzyjaźnionej jednostki w Modliszewie. Uroczystości przewodniczył Wójt Gminy Mieleszyn Janusz Kamiński, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że na zmodernizowanie świetlicy wiejskiej poniesiono wydatki w wysokości 170 tys. zł i otrzymano dofinansowanie 110 tys. zł z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oś 4 LEADER. Natomiast budynek remizy został wybudowany w ramach własnych środków budżetowych a koszt jego wyniósł 109 tys. zł. Dotychczas jednostka OSP w Mielnie nie miała własnej siedziby. Dobudowanie remizy do świetlicy ma spowodować wzajemne uzupełnianie się funkcji i służyć będzie jeszcze większej aktywizacji i integracji mieszkańców.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektów przez ks. Andrzeja Januchowskiego z parafii w Modliszewku uczestnicy uroczystości udali się na strażacką grochówkę. Zebranym przygrywał zespół rodzinny KONTRAST z Mieleszyna.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych