BIPPiątek, 02.6.2023

Sprzątania świata

Sprzątania świata
Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie racjonalnej gospodarki odpadami. Przedsięwzięcie to skłania młodych ludzi do szerszych postaw proekologicznych i wzbudza większą wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.

W tegorocznej jesiennej edycji zorganizowanej dnia 11 października 2012 r. wzięło udział około 250 uczniów z 9 placówek oświatowych: I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Uczniowie zostali podzieleni na 9 grup (8 grup sprzątało Las Miejski w Gnieźnie, a 9 grupa z Witkowa teren przy Ośrodku Wypoczynkowym Skorzęcin). W sumie udało się zebrać ok. 2,5 tony odpadów.

Po raz pierwszy w akcję Sprzątania Świata z inicjatywy Pani Krystyny Żok - Radnej Powiatowej włączono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Witkowa. Mając na uwadze potrzebę propagowania edukacji ekologicznej oraz duże zainteresowanie ze strony młodzieży Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w przyszłości planuje zaprosić pozostałe placówki oświatowe znajdujące się w Gminach Powiatu Gnieźnieńskiego.

Sprzątanie świata rozpoczęło się o 9:30. Na uroczystym podsumowaniu, młodzieży z placówek oświatowych z Gniezna za zaangażowanie i trud włożony w posprzątanie lasu, przy Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon” podziękował Wicestarosta Gnieźnieński – Robert Andrzejewski, a młodzieży z ZSP z Witkowa – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska – Matanda, zapraszając wszystkich na ciepły posiłek. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwało Nadleśnictwo Gniezno.

Na uwagę zasługuje fakt, że dzień wcześniej, tj, 10 października w całej Polsce obchodzone było Święto Drzewa. Drzewa i lasy odgrywają istotną rolę w działaniu ekosystemu, dlatego już od najmłodszych lat powinno się budzić świadomość w zakresie poszanowania zasobów przyrody. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi. Dlatego ważne jest wspieranie tego typu akcji, z których korzystają nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta, ale również jest to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.

Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana była w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki