BIPSobota, 10.6.2023

XXVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
30 października 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 8. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny.
 9. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 11. Polityka powiatu w zakresie kultury i sportu.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zgłoszenia kandydatów – przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego, na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie;
  2. w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  3. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  4. w sprawie: zatwierdzenia projektu Wyższe kwalifikacje - lepszy start współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Zdzisław Kujawa
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki