BIPPiątek, 02.6.2023

„Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata”

„Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata”
Konkurs składał się z dwóch etapów:

pierwszy polegał na weryfikacji formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji,
drugi obejmował wizytację zgłoszonych posesji i zagród.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w terminie do 7 września 2012 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciami posesji. Zgłoszenia przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

W dniach 28 września i 1 października 2012 r. powołana Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 51/2012 z dnia 7 września 2012 r. Komisja ds. oceny posesji i zagród zgłoszonych do konkursu przeprowadziła wizytację 13 wybranych miejsc.

Sporządzono arkusze ocen zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Przedmiotem oceny były:
  • stan budynku (ogólny wygląd, architektura, elewacja, pokrycie dachowe),
  • mała architektura (ogólny wygląd: altany ogrodowe, domki gospodarcze),
  • zagospodarowanie posesji, zagrody (otoczenie: podwórze, dojazd, ogrodzenie, stan trawników, chodników),
  • ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy,
  • część przeznaczona na wypoczynek i rekreację (huśtawki, ławki, fontanny, posągi, piaskownice),
  • ład i porządek w obejściu.
O wyniku zadecydowała suma ocen wszystkich kryteriów.
Po przeprowadzeniu obrad Komisja postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 9 wyróżnień.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.10.2012 r. o godz. 10.00 na konferencji i sympozjum dotyczącej "Tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz zdrowia środowiskowego".

Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki