BIPCzwartek, 08.6.2023

I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej

I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej
Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem festiwalu było rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie muzyczne, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.

Uroczystego otwarcia konkursu muzycznego dokonali: Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska–Matanda oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku – Adam Serwatka, życząc uczestnikom udanej zabawy poprzez rozwijanie swoich pasji artystycznych i ekologicznych. Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej zgłosiło 6 placówek z powiatu gnieźnieńskiego i 1 z powiatu wągrowieckiego.

Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru związanego z charakterem konkursu, poziom warsztatu wykonawczego, interpretację wokalno-sceniczną, ekologiczny strój sceniczny, tekst własnego autorstwa i używanie dodatkowych instrumentów muzycznych.

Wszystkie występy zostały przygotowane z dużym zaangażowaniem zarówno występujących zespołów jak i ich nauczycieli, poziom festiwalu był bardzo wysoki, piosenki ciekawie wykonane. Po wnikliwych naradach komisja konkursowa postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 3 wyróżnienia:
  • I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza z Kłecka z repertuarem „Do kosza” poświeconym segregacji odpadów
  • II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Gniezna z piosenką „Jasne niebo” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej z Kłecka „Ekologia według niepokornych”
  • III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa”
Wyróżnienia:
  • Specjalny Ośrodek- Szkolno – Wychowawczy im. Janusz Korczaka z Wągrowca „Piosenka ekologiczna”;
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa”;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 z Gniezna „Moja planeta”.
Nagrody, w postaci sprzętu rekreacyjno – sportowego wszystkim wykonawcom wręczali: Alina Kujawska–Matanda Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiałowicz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Adam Serwatka Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Kłecku.

Dodatkowymi atrakcjami festiwalu były: gościnny występ zespołu muzycznego, przy którym wszyscy bawili się znakomicie, przejażdżki quadem oraz gazikiem, a także zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego. Na wszystkich uczestników muzyczno-ekologicznej zabawy czekał również gorący posiłek. Uczestnicy festiwalu wyjeżdżali z uśmiechem na twarzy, zadowoleniem oraz nadzieją spotkania za rok. Warto podkreślić że forma edukacji ekologicznej, jaką jest organizacja festiwalu nie tylko upowszechnia wiedzę o przyrodzie, propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska, ale inspiruje dzieci i młodzież do działań w zakresie jego ochrony oraz uświadamia odpowiedzialność za stan środowiska poprzez zabawę. Jest to szczególny charakter pracy dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Idea konkursu ukazuje zaangażowanie i umiejętność przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych w formie śpiewu. Mając na uwadze powyższe Starostwo Powiatowe w Gnieźnie planuje kontynuować nową formę jaką jest organizacja festiwalu, zachęcając do udziału również sąsiednie powiaty.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki