BIPNiedziela, 11.6.2023

Nabór wniosków Działania 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka

Nabór wniosków Działania 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka
Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe non-profit.

Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków).

Lista miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu została opublikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na stronie: www.poig84.uke.gov.pl

Na co można uzyskać wsparcie?
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Budżet i poziom dofinansowania:
Maksymalna wysokość wsparcia, o jakie może ubiegać się Wnioskodawca, jest określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskiej pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł.
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Termin składania wniosków:
Do 30 listopada 2012 r


Miejsce składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie dla działania 8.4, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na elektronicznym formularzu wniosków umieszczonym na platformie ePUAP (epuap.gov.pl)- decyduje data wpływu wniosku do WWPE uwierzytelniona datą wytworzenia urzędowego poświadczenia przedłożenia - UPP.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać łącznie następujące wymogi:
  • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
  • zawierać załączniki wymagana w tym naborze dla danego działania. Lista załączników : pobierz
  • być sporządzony w języku polskim
  • być złożony na elektronicznym formularzu wniosków zamieszczonym na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).
Warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie konta i aktywnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Właściwym adresem skrytki podawczej dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG.

Szczegółowe informacje o Działaniu 8.4 oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronach internetowych: www.wwpe.gov.pl, www.8poig.mswia.gov.pl, www.mswia.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.poig.gov.pl.

Wszelkich informacji udziela:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wydział Wdrażania POIG 1 : www.wwpe.gov.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki