BIPWtorek, 06.6.2023

Fundusze na start - załóż własną firmę

Fundusze na start - załóż własną firmę
O środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.

Dotacje w ramach Działania 6.2 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Pierwszym źródłem pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Lista instytucji, do których można się zwrócić po wsparcie opublikowana została na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.efs.wup.poznan.pl w zakładce „Lista instytucji udzielających wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL (2012)”

Na dzień dzisiejszy na stronie WUP opublikowano dane 16 instytucji udzielających wsparcia, pełna lista instytucji ma się pojawić do końca grudnia br. O dotacje będą mogły ubiegać się osoby bezrobotne jak i pracujące. Wszystko jednak zależy od tego, jaką grupę docelową określiła instytucja realizująca projekt. Jeżeli projekt zakłada tylko udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne, nie będą mogły w nim brać udziału osoby pracujące. Instytucja realizująca projekt może jednak uwzględnić rekrutację osób pracujących.

Maksymalna pomoc finansowa, jaką można otrzymać na ten cel to kwota 40.000 PLN. Dodatkowo przewidziano wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowe-doradcze.

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy
Drugim źródłem uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności jest Powiatowy Urząd Pracy. Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych lub z drugiego źródła: ze środków Funduszu Pracy. Informacje na temat dotacji oraz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie www.pup-gniezno.pl w zakładce „Dotacje i refundacje”.

Jednocześnie przypominamy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać informacje na temat w/w działań oraz dofinansowania do prowadzonej działalności gospodarczej, inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, projektów społecznych realizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe. Konsultantki przekazują również informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie UE, omawiają dokumentację konkursową, tłumaczą jak przygotować wniosek aplikacyjny, jak prawidłowo rozliczyć projekt oraz przygotować się do kontroli. Na miejscu, w siedzibie PI FE, dostępne są również bezpłatne materiały informacyjne. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki