BIPSobota, 10.6.2023

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Tematami posiedzenia były:
  1. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2013 rok.
  2. Informacja dotycząca utrzymania dróg w okresie zimowym.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa finansowanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który na wstępie przedstawił skład nowych przedstawicieli komisji. Następnie Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawił porządek obrad. Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska–Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu na 2013 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013. Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie zarządza siecią dróg o łącznej długości 629,78 km. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 5 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będzie 18 piaskarek i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 32 pługi lekkie i średnie, a także 45 pługów ciężkich do odśnieżania.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2012 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu. Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 38.000 zł w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2.000 zł.
  • Promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • Plebiscyt na najlepszego policjanta dzielnicowego powiatu gnieźnieńskiego 1.000 zł.
  • Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 30.000 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 29.000 zł. w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4.000 zł.
  • Monitoring zagrożeń na terenie powiatu 5.000 zł.
Ponadto powiat współfinansował zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego w wysokości 110 000 zł. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 17 700zł. Komisja przyjęła również plan pracy na 2013 rok. Na zakończenie Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak podziękował za aktywną pracę członkom Komisji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki