BIPNiedziela, 04.6.2023

Konkurs „Park krajobrazowy w obiektywie” rozstrzygnięty!

Konkurs „Park krajobrazowy w obiektywie” rozstrzygnięty!
Konkurs zorganizowany został w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, liceów i uczelni wyższych. Ideą konkursu było spojrzenie przez obiektyw aparatu na bogactwo piękna natury oraz zachęcenie młodzieży do poznawania przyrody i kształtowania zachowań przyjaznych środowisku, a także inspirowania do aktywności twórczej. Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w terminie do 5 listopada 2012 r. maksymalnie 3 zdjęć ukazujących świat roślin i zwierząt, elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, walory przyrodnicze, atrakcje krajobrazu lub urokliwe przyrodniczo miejsca.

Na konkurs wpłynęło łącznie 19 zgłoszeń, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. W dniu 8 listopada 2012 r. oceny zdjęć dokonała komisja konkursowa na arkuszach zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.

Ocenie prac podlegały:
 • kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą konkursu),
 • kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia),
 • kryteria techniczne i poziom estetyczny.
O wyniku zadecydowała suma ocen wszystkich kryteriów.

Komisja postanowiła przyznać 3 nagrody główne i dyplomy za uczestnictwo.
I miejsce – Jacek Groszewski (138 punktów) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie,
II miejsce – Angelika Schulze-Krause (137 punktów) I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
III miejsce – Justyna Centka (125 punktów) III Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.

Dyplomy:
 • Anna Bartczak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie,
 • Katarzyna Buczkowska, I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
 • Joanna Chełmowska, I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
 • Bartosz Cieślewicz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie
 • Bogna Gotter, I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
 • Patrycja Guziałek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • Bartosz Kośla, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie,
 • Karolina Kubasik, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie,
 • Sylwia Kubiak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie,
 • Magdalena Maćkowiak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie,
 • Marta Magoń, I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
 • Agata Michałowska, I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
 • Sandra Miłaczewska, I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
 • Oktawian Czaplicki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie,
 • Natalia Witkowska, I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie,
 • Marcin Zieliński, II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.
Gratulacje składali i nagrody w postaci sprzętu elektronicznego laureatom wręczali Starosta Dariusz Pilak, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Aleksandra Kuźniak oraz Waldemar Stube - fotograf.

Z całą pewnością można stwierdzić, że zgłoszone do konkursu zdjęcia nie tylko ukazywały walory przyrodnicze, ekologiczne, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych, ale także zaangażowanie i umiejętność łączenia pasji fotografii z bogactwem natury. Konkurs spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych.

Wystawę zdjęć zwycięzców można oglądać w holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 do 10.12.2012r oraz na stronie internetowej Starostwa (www.powiat-gniezno.pl).


Serdecznie zapraszamy.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki