BIPWtorek, 13.4.2021

Sesja popularna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Sesja poświęcona była sprawom rodziny i bezrobocia, z udziałem zainteresowanych instytucji, radnych powiatowych i zaproszonych gości.

W programie omówiono:

Część I Rodzina.
  1. Referat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  2. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości i uczestników sesji.
Część II Bezrobocie.
  1. Referat Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
  3. Wystąpienia zaproszonych gości i uczestników sesji.


Jerzy Nadoliński   
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych