BIPWtorek, 06.6.2023

Zrewitalizowane koszary uroczyście otwarte

Zrewitalizowane koszary uroczyście otwarte
W obecności wielu znamienitych gości, w tym i Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz Powiatu Gnieźnieńskiego dokonali uroczystego otwarcia budynku.

Projekt rewitalizacji dawnych koszar 6. Regimentu Piechoty Pomorskiej realizowany był ponad dwa lata. W lipcu 2010 roku Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu powiatowi gnieźnieńskiemu dotacji na ten cel. Łączna wartość projektu wyniosła 10 748 286,36, z czego 6 303 238,08 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bez tego wsparcia inwestycja byłaby niemożliwa do zrealizowania. Przedmiotem projektu była rewitalizacja zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych. Przebudowie poddany został główny budynek koszar oraz budynek dawnej zbrojowni. Budynek główny zaadaptowany został na obiekt realizujący cele edukacyjne, w którym funkcjonują trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, a także Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk. Dawna zbrojownia zaadaptowana została na budynek pracowni gastronomiczno-hotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę zdobywają uczniowie technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

„Dwa trudne lata prac za nami” – powiedział podczas uroczystości oficjalnego otwarcia zrewitalizowanego budynku w dniu 10 stycznia br. Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. – „Chciałbym szczególnie podziękować za zaangażowanie i wzajemną życzliwość w trakcie prac budowlanych Wykonawcy – firmie REBUD Sp. z o.o. i dyrektorom szkół. Widoczne było to zwłaszcza w okresie matur – kiedy firma REBUD Sp. z o.o. tak zaplanowała prace, by wykonywane były działania powodujące jak najmniejszy hałas. Teraz można powiedzieć: oczywiście, było warto” – zaznaczył Starosta. – „Koszary odzyskały blask: odnowione, pięknie oświetlone, stanowią wizytówkę miasta, przyciągają turystów. Zaledwie kilkanaście dni temu, w rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, w blasku fleszy aparatów koszary zostały zdobyte przez powstańców – w tej inscenizacji uczestniczyli także uczniowie gnieźnieńskich szkół” – dodał Starosta.

Jednym z gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość otwarcia był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który podzielając zdanie D. Pilaka potwierdził, iż efekty przeprowadzonych prac sprawiają ogromne wrażenie. „Różnica pomiędzy wyglądem „wczoraj” a „dziś” obecnej siedziby trzech gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, którą zaprezentowali uczniowie tych placówek na specjalnie przygotowanej wystawie fotografii jest dowodem na to, jak ogromną pracę włożono rewitalizację budynku dawnych koszar 6. Regimentu Piechoty Pomorskiej” – przyznał Marszałek.

Warto zaznaczyć, że efektem realizacji projektu jest także całkowita dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Dzięki windzie, podjazdom, szerokim korytarzom uczeń lub nauczyciel niepełnosprawny dostanie się do każdej sali lub skorzysta z przystosowanych do jego szczególnych potrzeb toalet. Jak powiedział Starosta Gnieźnieński: „Koszary są nie tylko piękne – są także otwarte i w pełni dostępne”.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki