BIPSobota, 03.6.2023

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

W spotkaniu wzięli udział m.in.: senator Włodzimierz Łęcki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz członkowie PTTK z całej Wielkopolski. Oprócz wielu gorących życzeń ze strony organizatorów spotkania omówiono również projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r. Ponadto Starosta Jacek Kowalski w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wręczył Tomaszowi Wiktorowi – Dyrektorowi Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego za przyczynianie się do tworzenia warunków dla rozwoju turystyki, promocji kultury fizycznej i turystyki oraz walorów krajoznawczo-turystycznych województwa, a tym samym i Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na temat rozwoju turystyki na terenie powiatu gnieźnieńskiego tak mówił Starosta: „(...) Władze Powiatu Gnieźnieńskiego czynią wiele dla rozwoju ruchu turystycznego na ziemi gnieźnieńskiej. Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć o działaniach podejmowanych przez Powiat Gnieźnieński w tej materii.

Myślę, że za spore osiągnięcie można uznać powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”. Utworzenie jej jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy i zaangażowania władz Powiatu Gnieźnieńskiego, mającej na celu zintegrowanie środowiska branży turystycznej oraz samorządów lokalnych w celu wypromowania wielkiej atrakcji Szlaku Piastowskiego i regionu gnieźnieńskiego.

Głównymi zadaniami, którymi zajmuje się Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski” są: integracja społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji, kształcenie kadry działającej w turystyce oraz gromadzenie i aktualizacja informacji o wszelkich atrakcjach turystycznych.

Zdaję sobie sprawę, że jest to dopiero początek, a początki bywają trudne i nie wszystko z pewnością uda się zrealizować. Ale powołanie Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” traktuję z jednej strony jako wyzwanie, a z drugiej jako konieczność i wymóg czasów. Deklaruję dziś, tu w tym miejscu, przed tak szanownym gronem, że Starostwo będzie w dalszym ciągu aktywnie wspierać i pomagać stowarzyszeniu w rozwoju turystki na Ziemi Gnieźnieńskiej.

Innym bardzo ważnym wydarzeniem było uruchomienie w Pierwszej Stolicy Polski w kwietniu 2001 roku Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. Brak profesjonalnej informacji turystycznej był odczuwany od dłuższego czasu. W sezonie Informacja Turystyczna jest czynna przez siedem dni w tygodniu i jak dotychczas jest ona w całości utrzymywana przez samorząd powiatowy.

Innym działaniem wspierającym rozwój turystyki w powiecie był zakup przez Powiat Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej w marcu 2003 r. Powiat przejął kolejkę od Polskich Kolei Państwowych. Jest ona jedną z ostatnich kolei w Europie, która prowadzi ruch pociągów trakcją parową. Niewątpliwie zakup kolejki przez samorząd powiatowy uchronił ją przed rychłą likwidacją.

Starostwo Powiatowe wspiera również aktywnie działalność agroturystyczną na swoim terenie. Wśród wielu działań podejmowanych w tym obszarze na uwagę zasługują: organizowany co dwa lata konkurs na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” i na „Najlepszy produkt agroturystyczny” Powiatu Gnieźnieńskiego, różnorodne szkolenia dostosowane do potrzeb właścicieli gospodarstw, a także promocja agrogospodarstw we wszelkich materiałach promocyjnych powiatu i na stronie internetowej.

Powiat Gnieźnieński inwestuje również w turystykę poprzez tworzenie nowych atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest stworzenie punktu widokowego na Wale Wydartowskim w miejscowości Duszno, gm. Trzemeszno. Powiat zakupił działkę od właściciela prywatnego i po przeprowadzeniu szeregu procedur administracyjnych w chwili obecnej jest na etapie zagospodarowania punktu. Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona część robót budowlanych, a w roku przyszłym, jeżeli powiat otrzyma pomoc z samorządu wojewódzkiego, powinna zostać wybudowana wieża widokowa.

Powiat Gnieźnieński bierze ponadto aktywny udział w najbardziej prestiżowych i najczęściej odwiedzanych targach turystycznych w kraju i za granicą. Powiat w tym obszarze może się już pochwalić pewnymi osiągnięciami. M.in. na tegorocznych Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie Powiat Gnieźnieński otrzymał wyróżnienie „Homo Turisticus”. Wyróżnienie to przyznali organizatorzy targów za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe.

Duży nacisk samorząd powiatowy kładzie również na jakość i odpowiednią ilość materiałów promocyjnych. Dzięki temu oferta powiatu trafia do wielu osób w kraju i za granicą, zachęcając wszystkich do odwiedzenia ziemi gnieźnieńskiej.

Powiat Gnieźnieński wspiera ponadto finansowo wiele przedsięwzięć o charakterze krajoznawczym, turystycznym i rekreacyjnym. Wśród imprez tego typu na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski, organizowany od kilku lat w miesiącu kwietniu przez gnieźnieński oddział PTTK. Profesjonalne przygotowanie rajdu oraz umiejętność zainteresowania i zaszczepienia w młodzieży „bakcyla” do uprawiania turystyki kwalifikowanej powoduje, iż co roku w rajdzie bierze udział blisko 700 osób z całej Wielkopolski.

Wszystkie w/w działania są praktycznie realizowane od początku powstania powiatu. W moim odczuciu bowiem, tylko konsekwencja w podejmowaniu działań oraz długofalowa polityka mogą przynieść zamierzone rezultaty. (...)”

Obchody Światowego Dnia Turystyki co roku odbywają się w innym miejscu Wielkopolski. W tym roku wybrano Gród Lecha, który leży w samym sercu Wielkopolski i stanowi doskonałą bazę do zwiedzania Szlaku Piastowskiego.Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki