BIPNiedziela, 04.6.2023

Jubileusz 15 – lecia działalności Polskiego Klubu Ekologicznego, Koło w Gnieźnie

Jubileusz 15 – lecia działalności Polskiego Klubu Ekologicznego, Koło w Gnieźnie
Klub obecnie liczy ponad sześćdziesięciu członków, miłośników przyrody, dostrzegających konieczność ochrony środowiska naturalnego człowieka. Przez piętnaście lat istnienia Koła prezesem Klubu jest pani Maria Brykczyńska, nauczyciel biologii, natomiast funkcję v-ce prezesa pełni pani Grażyna Bernaciak.

Podczas jubileuszowej uroczystości prezes Maria Brykczyńska przybliżyła uczestnikom dotychczasowe dokonania klubu, z których większość to cykliczne wydarzenia takie jak: młodzieżowe forum ekologiczne, rajdy rowerowe, konkursy plastyczne, fotograficzne dla uczniów i przedszkolaków, różnego rodzaju warsztaty i prezentacje współorganizowane również przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w szczególności Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadlokalnym przedsięwzięciem Klubu w którym uczestniczy również Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie minionego roku był projekt pn. „Rowerem po Ukrainie”. Projekt zakładał przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej i miał przede wszystkim na celu podzielenie się za wschodnią granicą doświadczeniami związanymi z wytyczeniem tras rowerowych i wprowadzeniem ułatwień dla cyklistów oraz utworzenie lokalnej koalicji na rzecz infrastruktury rowerowej i opracowanie "Koncepcji szlaków rowerowych w regionie Nadvirna".

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak podczas uroczystości podziękował za owocną współpracę w zakresie edukacji ekologicznej, a także wręczył zasłużonym działaczom klubu Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego – będące wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania ludzi zasłużonych, wyróżniających się w działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej dla Powiatu Gnieźnieńskiego – Marii Brykczyńskiej oraz Markowi Burzyńskiemu m.in. za wieloletnią pracę na rzecz środowiska i promocję właściwych postaw prośrodowiskowych oraz upowszechnianie ekologii.

Również Klub Ekologiczny docenił współpracę ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie nadając Starostwu zaszczytny tytuł PARTNERA EKOLOGII „za wiele cennych inicjatyw, realizację programów i kampanii społecznych pogłębiających świadomość ekologiczną mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, za organizację ciekawych konferencji, spotkań i warsztatów, za dobrą współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska”.

Wieloletnia współpraca Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z Polskim Klubem Ekologicznym, która ma na celu m.in. wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie daje możliwość dotarcia do szerszej grupy odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki