BIPPiątek, 09.6.2023

Pozytywne zmiany na rzecz pacjentów

Pozytywne zmiany na rzecz pacjentów
Niebawem zostanie również wprowadzony elektroniczny system zarządzania kolejką, na wzór tych działających w Wydziale Komunikacji gnieźnieńskiego starostwa, jak i w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Już wkrótce laboratorium bakteriologiczne zostanie przeniesione z budynku przy ulicy św. Jana, a w jego miejsce w budynku szpitala w nowych, komfortowych warunkach funkcjonować będzie Poradnia Chorób Kobiecych przeniesiona z ulicy 3 - Maja. Ponadto do budynku szpitala przeniesione zostaną z ulicy Jeziornej Poradnie: Okulistyczna i Reumatologiczna .

Wprowadzone zmiany umożliwią wykonanie kompleksowych i precyzyjnych badań diagnostycznych, przy jednoczesnym spadku kosztów dla ZOZ o min 20%. Usprawnienie i przekazanie diagnostyki obrazowej wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym spowoduje, że tradycyjne klisze zostaną zastąpione cyfrowymi zdjęciami RTG, które pacjent otrzyma zaraz po badaniu. Do dyspozycji szpitala będzie także szybszy i bardziej uniwersalny tomograf.

Zdecydowanie zmniejszy się ilość badań, które zlecane były „na zewnątrz”, a jednocześnie osiągnięty zostanie skokowy wzrost poziomu świadczonych usług. ZOZ zawarł także nową, korzystniejszą umowę z firmą obsługująca Pracownię Hemodynamiki, ratującej życie pacjentom z zawałami serca, w której wykonuje się między innymi zabiegi koronarografii.

Rozpisano również konkurs na świadczenia medyczne realizowane przez lekarzy i ratowników, wypowiadając wszystkie umowy kontraktowe. Obok aktualizacji zapisów w umowach, podniesiono wymagania merytoryczne względem osób startujących w konkursie. Dzięki rezygnacji z nierentownej umowy na Ratownictwo Medyczne we Wrześni obecnie ZOZ w Gnieźnie ma do dyspozycji nowoczesne karetki (najstarsze są z 2008 roku, starsze są w rezerwie). Powiększono także bazę pojazdów do transportów między szpitalnych Już na tym etapie mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego mogą być spokojni o ciągłość pracy wszystkich oddziałów szpitalnych oraz dostępność do specjalistów w poradniach przez cały 2013 rok.

Rok 2012 – dobrym rokiem pod względem realizacji kontraktu z NFZ
Wykonanie kontraktu z NFZ, na który składa się kilka rodzaju umów, w tym: szpitalna, AOS dot. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, czy RTM Ratownictwa Medycznego, wymaga starannej analizy, planowania, monitorowania i zarządzania w ciągu całego roku. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie zrealizował ubiegłoroczny kontrakt z tzw. „drobną nadwyżką”, dotyczącą świadczeń w zakresie Oddziału Kardiologii i Oddziałów zabiegowych (Chirurgia, Ortopedia, Urologia), co świadczy o dużym zapotrzebowaniu wśród pacjentów z powiatu gnieźnieńskiego na tego rodzaju usługi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku niektórych poradni specjalistycznych. Na niektóre zabiegi wykonywane w gnieźnieńskim szpitalu czas oczekiwania był jednak zbyt długi, podobnie było w przypadku porad specjalistów z zakresu: endokrynologii, ortopedii , czy urologii.

Rok 2013 – czasem pozytywnych zmian na rzecz pacjentów
Kontrakt na rok 2013, pod względem poziomu finansowania nie uległ znacznym zmianom. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie kierując się dobrem i potrzebami pacjentów z terenu powiatu dokonał przesunięć środków w dogodnym dla pacjentów i możliwym z punktu widzenia NFZ zakresie między oddziałami Ortopedii i Narządów Ruchu, Chirurgii i Urologii oraz Kardiologii. Zmiany w kontraktach między oddziałami wynikają z chęci przyśpieszenia oczekiwania na najbardziej deficytowe świadczenia dla pacjentów. Został również zwiększony kontrakt na Oddziale Intensywnej Terapii.

Rozbudowa szpitala priorytetem władz powiatu
Analiza możliwości kontynuowania przerwanej budowy nowego skrzydła szpitala przy ulicy 3 Maja wykazała, iż zmniejszyć należy zakres planowanych prac, jak również ograniczyć ilość zaprojektowanych w nim powierzchni. Obecna perspektywa finansowa nie pozwala na dokończenie tej inwestycji wg. przyjętych wcześniej projektów.

W październiku 2012 roku poprzez ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej i technologicznej dla budynków szpitala przy ul. 3 Maja, rozpoczęto nowy etap rozbudowy szpitala. Koncepcja ma przewidywać wieloetapowy cykl budowy z wykorzystaniem powierzchni wszystkich budynków szpitalnych. Każdy kolejny etap ma stanowić odrębny projekt budowlany tak, by po jego zakończeniu można było bez problemu uzyskać konieczne odbiory i pozwolenie na użytkowanie.

Pierwszy etap, na który już zabezpieczono środki, zapewnić ma niezbędne dla prawidłowego i niezakłóconego działania szpitala inwestycje obejmujące: nowy blok operacyjny, powiększenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz remont dachu na najstarszej części szpitala. Pozwoli to na spełnienie wymagań NFZ, zgodnych z przepisami odnoszącymi się do standardów realizacji świadczeń medycznych od 2016 roku, a co najważniejsze, poprawi warunki leczenia pacjentów.

W budżecie Powiatu na rok 2013 na cele związane z rozbudową szpitala zabezpieczono kwotę 7.634 735,00 zł. Kolejne etapy rozbudowy przewidziane do realizacji w 2013 roku przedstawiają się następująco:
  • ogłoszenie konkursu
  • rozstrzygnięcie konkursu (marzec)
  • wykonanie projektu przez zwycięzcę konkursu
  • rozpisanie przetargu i wyłonienie firmy budowlanej która zrealizuje projekt
  • rozpoczęcie prac budowlanych.
Więcej informacji na temat lecznictwa w Powiecie Gnieźnieńskim znajduje się na stronie internetowej www.zoz.gniezno.pl.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki