BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Komunikat Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Komunikat Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ogłoszenia - pożytek publiczny oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ABC Powiatu, organizacje pozarządowe, pkt. 10 znajduje się pełna informacja o naborze przedstawicieli wraz z Kartą Zgłoszenia Kandydata.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki