BIPSobota, 17.4.2021

O działalności pożytku publicznego

Program spotkania:

  1. Powitanie uczestników
  2. Omówienie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – szanse, zagrożenia
  3. Możliwosci współpracy „III sektor – Samorząd” – przedstawienie sfer zadań publicznych, które mogą być zlecane organizacjom społecznym (pomoc społeczna, oświata, wychowanie, sport, promocja)
  4. Dyskusja
  5. Wybór przedstawicieli do Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
  6. Zakończenie spotkania


Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych