BIPPiątek, 02.6.2023

E-starostwo, czyli usługi publiczne za pośrednictwem platformy ePUAP

E-starostwo, czyli usługi publiczne za pośrednictwem platformy ePUAP
W takim kierunku podąża również Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

W lutym br. grupa kilkudziesięciu urzędników starostwa oraz jednostek jemu podległych uczestniczyła w bezpłatnym szkoleniu w zakresie procedur administracyjnych realizowanych drogą elektroniczną. Organizatorem szkolenia było Ministerstwo Gospodarki w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Szkolenie na które składała się część teoretyczna i praktyczna, odbywało się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dedykowane było dla pracowników administracji publicznej i sądów z całej Polski. W sumie w ramach projektu unijnego w Polsce ma zostać przeszkolonych 12 500 urzędników.

Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę m.in. z zakresu zasad działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl (CEIDG), Pojedynczego Punktu Kontaktowego www.eu-go.gov.pl (platformy elektronicznej umożliwiającej dopełnienie procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), platformy ePUAP, podpisu elektronicznego oraz funkcjonowania wybranych procedur realizowanych elektronicznie.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie już od 1 maja 2008 roku posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Usługa uruchomiona została zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1651 ). Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Gnieźnie funkcjonuje pod adresem: www.epuap.gov.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. Nr 212 poz. 1766 ) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można przysyłać pocztą elektroniczną jako załączniki dokumenty w formatach wymienionych ww. rozporządzeniu, podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

Warto dodać, że na stronie internetowej starostwa w dziale PORADNIK INTERESANTA również znajdują się wszelkie procedury administracyjne realizowane przez urząd z opisem kto i w jaki sposób daną sprawę załatwia wraz z możliwością pobrania wniosku do wypełnienia.

Co to jest ePUAP ?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych.

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług Publicznych, czyli listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Aby jednak móc w pełni korzystać z możliwości portalu warto założyć swój własny Profil Zaufany, który jest równoznaczny z posiadaniem podpisu elektronicznego. Różnica między Profilem Zaufanym a podpisem elektronicznym polega jednak na tym, że jest on bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.epuap.gov.pl i nie wymaga żadnego specjalnego oprogramowania. Wystarczy jedynie dostęp do Internetu.

Jak czytamy na stronie www.epuap.gov.pl : „Już ponad 100 000 Polaków zdecydowało się na założenie profilu zaufanego - bezpłatnej metody uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Do profilu zaufanego zachęca rosnąca liczba usług – korzystając z niego można założyć firmę przez Internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS. Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca”.

Oprócz możliwości realizacji usług za pośrednictwem platformy ePUAP, Profil Zaufany jako metodę potwierdzania tożsamości przez Internet wprowadziły m.in.:
  • Ministerstwo Gospodarki - w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) m.in. przy składaniu wniosków o własną działalność gospodarczą,
  • ZUS - w ramach platformy PUE m.in. przy uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu składek, zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego czy opłaty składek przez małych i średnich przedsiębiorców,
  • Ministerstwo Obrony Narodowej - w ramach usług Wojskowych Komend Uzupełnień – m.in. wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej,
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - w ramach CEPiK – m.in. weryfikacja danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki