BIPWtorek, 30.5.2023

Powiatowy Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości rozstrzygnięty

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych Jerzy Stachowiak oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej - Juliusz Trojanowski Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wspólnie przywitali zgromadzonych w auli szkoły młodzież wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Przewodniczący Komisji przedstawił pokrótce zasady Konkursu.

Następnie poproszono uczniów biorących udział w Konkursie o wylosowanie miejsc w salach lekcyjnych, w których przeprowadzony został etap pisemny "Powiatowego Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości".

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych Jerzy Stachowiak oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej - Juliusz Trojanowski przeszli do sal, gdzie otworzyli zalakowane koperty z testami do etapu pisemnego finału. Etap pisemny trwał 90 minut. Uczestnicy po zakończeniu rozwiązywania testu udali się do szkolnego bufetu, gdzie czekał na nich drobny poczęstunek a następnie przeszli do auli szkoły.

Konkurs uświetniła obecność zaproszonych następujących osób:

 • Jacek Kowalski - Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego
 • Zenona Lisiecka-Hoffman - Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gniezna
 • Stefan Pokładecki - Starszy Cechu
 • Krystyna Chlasta - Radna Powiatu Gnieźnieńskiego
 • Leon Budniak - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
 • Jarosław Grobelny - Prezes GARG

  W trakcie sprawdzania prac konkursowych, młodzież i zaproszeni goście zapoznali się z ofertą:

 • Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • JDJ Bachalski
 • Spółdzielni "Dozór"

  Przed częścią finałową odbył się występ artystyczny, po którym Przewodniczący Komisji Konkursowej Juliusz Trojanowski w obecności pozostałych członków Komisji Krystyny Chlasta oraz Leona Budniaka, przedstawił punktację uzyskaną przez uczestników w trakcie etapu pisemnego. Pierwsze 12 osób po etapie pisemnym zostało zaproszonych do etapu ustnego. Uczniowie losowali po 5 pytań z pięciu zakresów tematycznych. Każda wypowiedź oceniana była przez Komisję w skali od 0 do 5 punktów, a uzyskane punkty wpisywane były na tablicę. Po czterech godzinach zmagań nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez organizatorów.

  Nagrody dla zwycięzców ufundowały następujące firmy:

 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
 • Przedsiębiorstwo Kapitałowo-Inwestycyjne „Chrobry
 • HiFi Exclusive i sklep firmowy „Plus GSM"
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Spółdzielnia „Dozór",
 • Firma „Symix"
 • Firma JDJ Bachalski,
 • Marek Szuba – Artykuły papiernicze,
 • Firma „Biuromarket",
 • Firma „PC Serwis",
 • Firma „Zet Be",
 • Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

  Jak powiedział na zakończenie, dziękując uczestnikom i współorganizatorom Konkursu, Prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. – Jarosław Grobelny podjęte zostaną działania, aby w przyszłym roku „Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości" miał zasięg wojewódzki.

  Sprawozdanie Komisji Konkursowej

  W Powiatowym Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości uczestniczyło 10 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Gnieźnieńskiego.

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. D. Chłapowskiego w Witkowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

  Każda ze szkół mogła wystawić po 5 reprezentantów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych, w których wzięło udział 241 uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Do części pisemnej przystąpiło 49 uczniów. Po sprawdzeniu prac wytypowano zgodnie z największą uzyskaną ilością punktów 12 finalistów. Po fazie pisemnej i ustnej uzyskali następujące wyniki:

  Miejsce
  Imię i nazwisko
  Szkoła
  Ilość punktów
  1.
  Izabela Dąbrowska
  ZSP Nr 1
  100
  2.
  Jan Hązła
  II LO
  97
  3.
  Mateusz Dobrochowski
  I LO
  93
  4.
  Marek Wajs
  II LO
  90
  5.
  Marta Skowron
  ZSE-O
  87
  6.
  Piotr Płotecki
  II LO
  74
  7.
  Maciej Godek
  II LO
  73
  8.
  Marcin Pater
  II LO
  71
  9.
  Michał Kujawski
  I LO
  70
  10.
  Ilona Heidner
  ZSE-O
  68
  11.
  Rafał Łaczkowski
  ZSP Nr 1
  65
  12.
  Emilia Malinger
  ZSP Nr 3
  52


  W ramach obliczania punktów zgromadzonych przez wszystkich uczestników reprezentujących poszczególne szkoły ponadgimnazjalne sklasyfikowano je na następujących miejscach:

  Miejsce
  Szkoła
  Ilość punktów
  1.
  II Liceum Ogólnokształcące
  im. Dąbrówki w Gnieźnie
  405
  2.
  I Liceum Ogólnokształcące
  im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
  215
  3.
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  Nr 1 w Gnieźnie
  209
  4.
  Zespół Szkół Ekonomiczno
  -Odzieżowych w Gnieźnie
  198
  5.
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  Nr 3 w Gnieźnie
  107


  Przewodniczący Komisji
  Juliusz Trojanowski  Galeria zdjęć


  Powitanie uczestników i gości przez Dyrektora Jerzego Stachowiaka
  Przedstawienie zasad Konkursu przez Przewodniczącego Komisji Juliusza Trojanowskiego
  Uczestnicy Konkursu podczas eliminacji pisemnych
  Uczestnicy Konkursu podczas eliminacji pisemnych
  Uczestnicy Konkursu podczas eliminacji pisemnych
  Uczestnicy Konkursu podczas eliminacji pisemnych
  Finaliści podczas etapu ustnego
  Finaliści podczas etapu ustnego
  Komisja Konkursowa: od prawej Krystyna Chlasta, Juliusz Trojanowski, Leon Budniak
  Występy artystyczne
  Publiczność
  Występy artystyczne
  Wręczanie nagród
  Trójka najlepszych - od lewej: Izabela Dąbrowska, Jan Hązła, Mateusz Dobrochowski
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki