BIPPiątek, 02.6.2023

Jubileusz 10 - lecia powstania Domu Dziecka w Trzemesznie

Dom Dziecka w Trzemesznie powstał w 1994 roku w budynku po internacie Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie mieszka tam 45 wychowanków w wieku od 2 do 23 lat. Praca wychowawcza odbywa się w trzech grupach dysponujących własna kuchenką, łazienka, jadalnią, świetlicą ze sprzętem komputerowym i RTV, pokojem wychowawców.

Pedagodzy pracujący w Domu Dziecka skupiają się głównie na następujących obszarach działania: zajęcia indywidualne oraz zajęcia grupowe z wychowankami, praca z rodziną, praca nad usamodzielnieniem się wychowanków i nabywaniem umiejętności prospołecznych, rozwijanie zainteresowań wychowanków i ich umiejętności oraz tworzenie ciepłej atmosfery i otwieranie się na środowisko lokalne.

Dom Dziecka w Trzemesznie jest publiczną opiekuńczo - wychowawczą placówką socjalizacyjną zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej oraz zaspakajającą ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Organem nadzorującym pracę placówki jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki