BIPNiedziela, 04.6.2023

„Szukamy Rady Na Odpady”

„Szukamy Rady Na Odpady”
Prezentacje organizowali wspólnie Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy współpracy z Nadleśnictwem Gniezno oraz Firmą Urbis.
Tematem przewodnim tegorocznej XVIII edycji były odpady. Temat „Szukamy rady na odpady” miał popularyzować wiedzę o metodach segregacji i znaczeniu recyklingu, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
W ramach Prezentacji zorganizowany został konkurs mający na celu powtórne i pomysłowe wykorzystanie odpadów, adresowany do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział aż 47 placówek oświatowych, a sam konkurs obejmował następujące kategorie: ekokukiełki – konkurs adresowany do przedszkoli; biżuterii ekologiczna – dla szkół podstawowych; ubiory „modnie ale inaczej” – dla szkół gimnazjalnych; ulotki o tematyce „Segreguj odpady, to się opłaca” – dla szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas Prezentacji dzieci z Przedszkola nr 9 w Gnieźnie, przygotowały program artystyczny, w którym wskazywały na główne problemy związane z odpadami, śpiewały piosenki o tematyce ekologicznej, a także pokazywały jak dbać o czystość w naszym codziennym życiu. Wszystkie przedszkolaki przygotowały również własnoręcznie wykonane ozdoby i kukiełki, powstałe z odpadów. Młodzież gimnazjalna zaprezentowała barwny pokaz „mody śmieciowej”, pomysłowo wykorzystując w tym celu różnego rodzaju odpady, natomiast młodzież ponadgimnazjalna opracowała ciekawe ulotki, zachęcające do segregacji odpadów.
Wszystkim uczestnikom prezentacji za pomysłowość, zaangażowanie, umiejętności wykorzystania różnych technik artystycznych przy ponownym wykorzystaniu odpadów i chęci poszerzenia treści ekologicznych przyznano nagrody, które w imieniu organizatorów wręczyła Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego - Grażyna Bernaciak oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz .
Mając na uwadze kształcenie zachowań proekologicznych, pogłębianie wiedzy z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami oraz uwrażliwianie dzieci i młodzieży na rolę ekologii i ochronę przyrody we współczesnym świecie Powiat Gnieźnieński zawsze chętnie wspiera i koordynuje podobne inicjatywy.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki