BIPŚroda, 07.6.2023

Powiat Gnieźnieński wspiera kulturę

Powiat Gnieźnieński wspiera kulturę
W ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Celem konkursu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań, które wzbogacają ofertę kulturalną Powiatu oraz mogą przyczynić się do promocji Powiatu na arenie krajowej i międzynarodowej. Na podstawie złożonych ofert, komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, a następnie przedstawiła do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu propozycję przyznania środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.

Podczas oceny i ostatecznego wyboru zadań do realizacji wybrano 10 ofert, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Uroczystego podpisania kolejnych umów dokonano 14 maja w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Uczestnikami spotkania były także organizacje, które ze względu na termin organizowanych imprez kulturalnych swoje umowy podpisały wcześniej. Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich dotowanych organizacji.

W ramach zadań współfinansowanych przez Powiat Gnieźnieński w zakresie pożytku publicznego odbyły się do tej pory piknik motoparalotniowy, organizowany wspólnie z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy w Gnieźnie oraz impreza organizowana przez Stowarzyszenie „Ośla Ławka” pod nazwą „Widok na Gniezno”, obejmująca między innymi prelekcje na temat zmian w warstwie społecznej miasta i powiatu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Najbliższe wydarzenia dofinansowane przez Powiat Gnieźnieński to rozpoczynające się już dzisiaj „Dni Pary” na terenie parowozowni gnieźnieńskiej, które potrwają do 18 maja 2013 roku i są organizowane wraz z Instytutem Promocji i Rozwoju Kolei oraz „X Dni z Kulturą Żydowską i Izraelską” na które zapraszamy 19 maja do Kłecka.

Przeznaczone z budżetu Powiatu środki na wsparcie działań z zakresu kultury w roku 2013, wynoszą łącznie ponad 1.100.000 złotych.

Imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji do realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w 2013 roku

„Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej” – zadanie realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego PRL IV/1/Aa/79

Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Opis zadania
1
Stowarzyszenie Wielkopolanie

Wakacje na szlaku Piastowskim

Impreza krajoznawczo-kulturalna
2
Stowarzyszenie  Promyk Dębnica
Obrzędy i zwyczaje ludowe

Impreza artystyczno-kulturalna

3

Polski Związek Niewidomych koło Gniezno

Kultywowanie tradycji ludowych przez osoby niewidome
i niedowidzące

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów nawiązujących do historii i tradycji miasta i powiatu.

4

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy

Kultywowanie tradycji lotniczych wśród mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego – piknik motoparalotniowy – historia lotniska Gniezno-Nałęcz, zawody zdalnie sterowanych modeli latających, konkurs na najładniejszy model samolotu bojowego z II wojny światowej – ich historia wraz z pokazami walk powietrznych oraz zawody latawcowe.

piknik motoparalotniowy – historia lotniska Gniezno-Nałęcz, zawody zdalnie sterowanych modeli latających, konkurs na najładniejszy model samolotu bojowego z II wojny światowej – ich historia wraz z pokazami walk powietrznych oraz zawody latawcowe.

5

Towarzystwo Wielkopolska-Izrael

X Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej

Festiwal Kultury Żydowskiej (koncert, wystawa prac artystycznych, wykład, degustacja potraw tradycyjnych)

6

Gnieźnieński Uniwersytet III Wieku

Szkoła Superbabć i Superdziadków

Warsztaty, zajęcia mające na celu zmianę wizerunku osób starszych, pomogą nabyć nowe umiejętności
i kompetencje. Zajęcia będą próbą połączenia tradycji i nowoczesności.

7

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej

Słowiańskie korzenie – sprawniejsza przyszłość

Warsztaty – uczestnicy poznają znaczenie regionu w dziejach i rozwoju państwowości polskiej – w formie zawodów i turniejów.

8
ZHP – Hufiec Gniezno

Sto lat harcerskiej służby ziemi gnieźnieńskiej

Cykl imprez (obrzędy nocy świętojańskiej, gra miejska „O włócznię świętego Maurycego”, jarmark specjalności, koncert sto piosenek na stulecie)

9
Stowarzyszenie „Ośla Ławka”

Widok na Gniezno: wielokulturowe miasto sprzed lat

Impreza kulturalna mająca na celu przybliżenie historii, tradycji oraz wielonarodowego charakteru miasta Gniezna z uwzględnieniem zmian w warstwie wizualnej. Próba ukazania zmian (społeczno-kulturowych) w Gnieźnie i Powiecie na przestrzeni ostatnich 70 lat. Forma: prelekcje, przedstawienia parateatralne oraz w formie kabaretu.

10

Stow. Instytut Rozwoju
i Promocji Kolei

Dni Pary

Impreza kulturalno-historyczno-turystyczna, celem jest przybliżenie historii kolei i rozwoju tego środka transportu, podczas festynu będzie można zwiedzać parowozownię w Gnieźnie i podziwiać sprowadzone na tę okazje parowozy. Ponadto zorganizowane zostaną imprezy towarzyszące: koncerty, wystawy, plenery oraz spektakle teatralne.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki