BIPŚroda, 20.1.2021

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego



XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
28 maja 2013 roku
Porządek obrad



 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wstąpienie w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego za rok 2012.
 10. Sprawozdanie finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2012 i plan finansowy na rok 2013.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przedsiębiorstwu Urbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  2. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2013;
  3. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych