BIPNiedziela, 04.6.2023

OŚWIADCZENIE Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

OŚWIADCZENIE Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że mieszkańcy gminy Trzemeszno nie mają interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały związanej z reorganizacją placówek oświatowych. Sąd podkreślił, że żadna ze szkół nie jest likwidowana. Odrzucono także wniosek pana Jarosława Jatczaka dotyczący grzywny, która miała być nałożona na Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Sąd stwierdził nieważność Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, iż uchwała nie ma podstaw prawnych z uwagi na to, iż tryb rozwiązania tego zespołu wynika z porozumienia, a więc rozwiązanie zespołu następuje poprzez złożenia wypowiedzenia porozumienia drugiej stronie. Takie uprawnienie ma zarówno Powiat Gnieźnieński jak i Miasto i Gmina Trzemeszno. Sąd wyraźnie wskazał, iż przedmiotem postępowania nie jest ani porozumienie, ani samo wypowiedzenie.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie, Powiat Gnieźnieński bez przeszkód może realizować postanowienia zawarte w uchwale Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. W zespole tym nie będzie Gimnazjum, które od 1 września 2013 roku przejmuje Miasto i Gmina Trzemeszno.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki