BIPCzwartek, 08.6.2023

Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych w Gnieźnie

Na rozpoczęcie pobytu członkowie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych zwiedzili miasto Gniezno. Byli min. w Katedrze Gnieźnieńskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego. W pierwszym dniu zajęcia merytoryczne rozpoczął panel dyskusyjny nt. "Analiza SWOT oferty Wieloletniego Programu na Rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości UE w Polsce", prowadzony przez Pana Tomasza Kiliańskiego z Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o.

W dniu następnym uczestnicy zjazdu zapoznali się z ofertą współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. a Funduszami Poręczeniowymi w Polsce przedstawioną przez Marka Janickiego - Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży BGŻ. Tomasz Kiliański z Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. podsumował ofertę Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Wiceprezes GARG Juliusz Trojanowski zaprezentował przedstawicielom Funduszy Poręczeniowych z całej Polski, Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gnieźnie działający w ramach Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Dla przypomnienia Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych od samego początku jej funkcjonowania. Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych jest wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna oraz Gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Trzemeszno i Witkowo. Kapitał Funduszu wynosi 660.800,00 zł. Celem Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny naszego regionu. Fundusz wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. W Polsce działa 50 Funduszy Poręczeniowych mających zarówno zasięg regionalny jak i lokalny taki jak w naszym powiecie. Kapitał wszystkich Funduszy Poręczeniowych w Polsce to kwota sięgająca 350 mln zł.

Po części merytorycznej odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Udzielono absolutorium władzom stowarzyszenia. Po rezygnacji z funkcji Prezesa KSFP Krzysztofa Margola piastującego to stanowisko od trzech kadencji dokonano wyboru nowych władz. Prezesem KSFP został Jerzy Nazaruk z Lubelskiego Fundusz Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Lublinie.

Juliusz Trojanowski


Galeria

Rejestracja uczestników Zjazdu KSFP
Zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej
Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego
Zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego
Wykład Tomasza Kiliańskiego
Uczestnicy Zjazdu KSFP podczas wykładu
Uczestnicy Zjazdu KSFP podczas wykładu
Przywitanie gości i uczestników Zjazdu KSFP przez Prezesa GARG Jarosława Grobelnego
Obrady Zjazdu KSFP otworzył Starosta Jacek Kowalski
Wystąpienie przedstawiciela PARP Tomasza Sypuły
Przedstawienie oferty BGŻ przez Dyrektora Marka Janickiego
Sala obrad Zjazdu KSFP
Prezentacja Tomasza Kiliańskiego
Przedstawienie Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przez Wiceprezesa GARG Juliusza Trojanowskiego
Sala obrad Zjazdu KSFP
Konferencja prasowa z udziałem nowego Prezesa KSFP Jerzego Nazaruka (pierwszy z lewej) i odchodzącego Krzysztofa Margola (w środku)
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki