BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Powitaliśmy nowy rok szkolny

Powitaliśmy nowy rok szkolny
Elektroniczny nabór uczniów do Liceum i Zespołu Szkół Zawodowych w Trzemesznie zakończył się z początkiem lipca i pomimo pogłębiającego się niżu demograficznego, okazał się najlepszym naborem na przestrzeni kilku ostatnich lat funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Trzemesznie. W wyniku naboru w Zespole Szkół uruchomiono trzy oddziały. W Liceum Ogólnokształcącym działają kierunki bioinzynierskii społeczno-pożarniczy, natomiast w szkole zawodowej kształci się trzydzieścioro uczniów.Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych została MaraiaSobieszak, która od 1981 roku pracowała w placówkach oświatowych w Trzemesznie. Spokojni o przyszłość swoich dzieci mogą więc być rodzice. Szkoły w Trzemesznie zostały utrzymane, a ich uczniowie nie mają powodów, by martwić się o dalszą edukację.

Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzone było zorganizowanymi w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński, Rad Pedagogicznych na których omawiano organizację nowego roku szkolnego. Były one także okazją do powierzenia obowiązków dyrektorom placówek.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki