BIPPiątek, 09.6.2023

Stypendia Marszałka

Stypendia Marszałka
studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w :

Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10, pokój 2.12
62-200 Gniezno

w terminie do:
  • 25 września 2013r. – uczeń
  • 20 października 2013r. – student, słuchacz
Więcej informacji pod numerem tel. 061 424 66 90

Pliki do pobrania:
  1. Uchwała w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  2. Regulamin Stypendium Marszałka
  3. Wniosek o stypendium dla ucznia
  4. Wniosek o stypendium dla studenta
  5. Zbiorcze zestawienie potwierdzające status rodziny
  6. Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej
  7. Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
  8. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki