BIPCzwartek, 08.6.2023

Językoznawcy w Gnieźnie

Językoznawcy w Gnieźnie
Owocnych obrad życzył przybyłym do Gniezna badaczom języka polskiego Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który mówił między innymi: "Teraźniejszość, w której akt komunikacji zdominowany jest przez obraz, skrótowość i brak gramatycznej spójności, stawia przed współczesnym językoznawstwem trudne zadanie - opisu języka i dostosowania go do potrzeb współczesnej komunikacji z zachowaniem jakże istotnej dbałości o jego historię i kulturę. Niezwykle ważną rolą w tej perspektywie jest nauczanie języka polskiego, zarówno jako języka ojczystego, jak i obcego. Nie należy zapominać w tym miejscu, że język nie jest wyłącznie narzędziem mowy, że dotyczy on także zabytków piśmiennictwa i dzieł literackich, w których zawarta jest bogata historia naszego narodu i która wciąż musi być rozumiana przez współczesnych […]Pamiętajmy, że poprawność językowa jest elementem kultury i dobrego wychowania, a dbałość o nasz język jest obowiązkiem z którego nic nie może nas zwolnić".

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. Bogdan Walczak. Obrady polskich językoznawców potrwają do jutra.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki