BIPWtorek, 19.10.2021

Kuropatwy dla kół łowieckich

Kuropatwy dla kół łowieckich
Inicjatywa przekazania kuropatw dotyczy zagospodarowania łowisk, które znajdują się na terenie naszego powiatu podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej.

Przekazanie ptaków odbyło się przy leśniczówce Las Miejski przy udziale Jerzego Modrzejewskiego – Łowczego Rejonowego z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego, Magdaleny Musiałowicz – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przedstawicieli kół łowieckich.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego już od 2007 roku dofinansowuje zakup zwierzyny drobnej. W tym roku przyznał na ten cel kwotę 5 tysięcy złotych, z których zakupionych zostało 150 sztuk ptaków, rozdzielonych na 13 kół łowieckich. Każde z kół otrzymało od 10 do 12 sztuk ptaków oraz karmę.

Spadek liczebności populacji kuropatw w Polsce wymusił konieczność podjęcia działań, które w perspektywie kilku lat mogą spowodować odbudowę tych populacji. Na taki stan złożyło się wiele czynników takich jak: pogorszenie warunków środowiskowych w krajobrazie rolniczym (nadmierna mechanizacja oraz chemizacja rolnictwa), czy wzrost liczebności drapieżników (lisów, jenotów, ptaków drapieżnych).
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych