BIPPiątek, 09.6.2023

Powiat na dobrej drodze

Powiat na dobrej drodze
Wśród najbardziej istotnych inwestycji remontowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2013 wymienić należy przebudowę newralgicznego punktu w powiecie, gdzie wymagana była poprawa poziomu bezpieczeństwa kierujących, rowerzystów i pieszych. W tym celu za kwotę sięgającą 900 tys. złotych rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ulic Gdańska-Winiary-Biskupińska w Gnieźnie, gdzie wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu, nowa nakładka bitumiczna oraz inteligentna sygnalizacja świetlna sterowana odpowiednio do natężenia ruchu pojazdów.

Zakończono również odbudowę pętli indukcyjnej na skrzyżowaniu ulic Budowlanych i Staszica, co znacząco poprawi w tym miejscu płynność ruchu. Także ul. Konikowo doczekała się nowego oblicza. Za sprawą inwestycji prowadzonej równolegle przez Urząd Miasta (który na odcinku 300 m wykonał kanalizację ogólnospławną) i Powiat (który wykonał nakładkę bitumiczną długości 400 m). Po wykonaniu prac związanych z instalacja gazową ułożona zostanie dalsza część nakładki bitumicznej (200 m) do ulicy Pocztowej. Ulica stanie się wreszcie równą i bezpieczną drogą.

PZD przygotowuje również ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Słonecznej, o którą od wielu lat wnioskowali mieszkańcy Gniezna. Przebudowa przyczyni się do likwidacji charakterystycznych już dla ul. Słonecznej nierówności na nawierzchni jezdni.

Kolejną inwestycją przewidzianą do wykonania jeszcze w tym roku będzie przebudowa drogi - jezdni na odcinku Kiszkowo-Rybno. Na drodze wykonana zostanie nakładka bitumiczna długości 2,3 km, która znacząco poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo poruszających się na tym odcinku uczestników ruchu. Coraz bardziej widocznych na naszych drogach rowerzystów z pewnością ucieszy fakt planowanej na tym samym odcinku, ale w roku 2014 budowy ścieżki rowerowej i chodnika. Co warto zaznaczyć będzie to wspólna inwestycja Gminy i Powiatu. Powiat złożył także wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych u Wojewody Wielkopolskiego.

W bieżącym roku zostanie także opracowana dokumentacja na przebudowę wiaduktu na ul. Orcholskiej, którego wysłużona konstrukcja wymaga modernizacji. W tym celu w 2014 roku PZD wnioskować będzie o dofinansowanie inwestycji w 50% z Ministerstwa Infrastruktury. Prace obejmą wymianę nawierzchni mostu, wykonanie nowych barier i wydzielenie nieistniejącego do tej pory na wiadukcie chodnika dla pieszych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się w najbardziej obleganych, szczególnie w sezonie letnim, popularnych ze względu na walory turystycznie miejscach, Powiat Gnieźnieński kwotą 150 tys. złotych dofinansował Gminę Witkowo na inwestycję obejmującą budowę ścieżki rowerowej na odcinku Witkowo-Chłądowo.

Dzięki umowie z Powiatem Gnieźnieńskim firma „Dragados” pracująca przy budowie drogi S5 przeprowadziła modernizację dróg – nakładek bitumicznych i poboczy na odcinkach Łubowo-Pierzyska, Łubowo-Leśniewo, w Wierzycach i na odcinku Trzemeszno-Miaty oraz ulicy Wyszyńskiego w Trzemesznie. Łączna długość wyremontowanych przez firmę dróg to ponad 2 km.

Kolejną istotną pracą dla poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu było wykonanie nakładek w miejscach ciągłych remontów i licznych uszkodzeń nawierzchni dróg - w Gnieźnie: skrzyżowania ulic Orcholska-Lednicka, ul. Gdańskiej z drogą nr 5, oraz w powiecie: w miejscowościach Polska Wieś, Wełnica i Goraniec – przetarg.

Odpowiadając na liczne postulaty pieszych oraz w trosce o ich bezpieczeństwo PZD w 2013 roku wykonał oraz realizuje remont chodników w miejscowościach Trzemżal, Zieleń, Żydowo, Marysin (wspólnie z Gminą Niechanowo) oraz na niebezpiecznych odcinkach w Gnieźnie: na ul. 3 Maja, ul. Libelta i ul. Słonecznej.

Dla poprawy odwodnienia Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje na drogach pozamiejskich scinkę poboczy (w sumie na długości blisko 45 km) w gminach: Niechanowo, Kłecko, Mieleszyn, Kiszkowo oraz Witkowo. Remonty mostów i przepustów wykonano w miejscowości Orchoł, Strzyżewo Paczkowe i na ul. Wełnickiej w Gnieźnie. Ogłoszono również przetarg na remont w miejscowości Pawłowo.

Pośród wielu zadań PZD realizuje także corocznie plan bieżącego utrzymania obejmujący: prace porządkowe, remonty cząstkowe i profilowanie dróg, malowanie pasów, wymianę i regulację oznakowania, koszenie traw, wycinkę drzew i krzewów oraz zimowe utrzymanie.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki