BIPPiątek, 07.5.2021

Odbiór prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych

Odbiór prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych
Prace w terenie obserwował Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska-Matanda. Powiat Gnieźnieński od 2007 roku dofinansowuje prace konserwacyjne rowów melioracyjnych wykonywane przez spółki wodne działające na terenie naszego powiatu. W tym roku Zarząd Powiatu przeznaczył na ten cel 100 000 zł.

Prace konserwacyjne polegają na obustronnym wykaszaniu, usuwaniu namułu, usuwaniu krzaków i drzew rosnących w rowie. Melioracje wodne służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz do ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1.135,00 km. Dotacje udzielane przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły do chwili obecnej wykonanie konserwacji 145 rowów melioracyjnych na długości 166.035,00mb. W samym 2013 roku zostało przekonserwowane 29.752,00 mb.

Złożono ogółem 11 wniosków przez 11 spółek wodnych działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

To innowacyjne zadanie cieszy się dużym zainteresowaniem spółek wodnych oraz spotyka się z aprobatą mieszkańców naszego powiatu. Mając na uwadze powyższe planuje się kontynuować zadanie zachęcając do dalszej współpracy Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i Urzędy Gmin.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych