BIPCzwartek, 24.6.2021

Dodatkowe godziny dla maturzystów

Decyzja o dodatkowych godzinach lekcyjnych będzie kosztować budżet powiatu ok. 53 tys. zł. Ponadto w związku z nowymi standardami maturalnego egzaminu pisemnego szkoły ponadgimnazjalne zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny (np. odtwarzacze, programy i słowniki multimedialne itp.). Koszt zakupu sprzętu będzie wynosić ok. 20 tys. zł.

Nową maturę w dziesięciu szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2005 będzie zdawało 1177 uczniów. Do egzaminu dojrzałości na starych zasadach przystąpi natomiast 988 osób.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych