BIPPiątek, 09.6.2023

W powiecie powstanie przedszkole specjalne

W powiecie powstanie przedszkole specjalne
w sprawie przekazania przez Gminę Kłecko Powiatowi Gnieźnieńskiemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku.

Na podstawie zapisów porozumienia Gmina Kłecko przekazuje Powiatowi Gnieźnieńskiemu obowiązki i zadania organu założycielskiego i organu prowadzącego wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego. Powiat Gnieźnieński na założenie i prowadzenie przedszkola uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie przeszło 480 tys. zł.Przedszkole specjalne zostanie utworzone w SOSW w Kłecku i rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 stycznia 2014 r. Rekrutacja przedszkolaków obejmie miesiące listopad i grudzień br.

W naszym powiecie nie istnieje ani jedno publiczne przedszkole specjalne. Założenia nowego projektu Powiatu powołującego do życia taką jednostkę Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku konsultował z 46 rodzicami 42 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które rozpoczęły edukację w szkole podstawowej w SOSW w Kłecku z gmin: Kłecko, Łubowo i Mieleszyn. Z konsultacji wynika między innymi, że: tylko 15% dzieci objętych było edukacją przedszkolną, ani jedno dziecko nie otrzymało edukacji dostosowanej do jego potrzeb, a 84% rodziców nie mając możliwości posłania dzieci do przedszkola specjalnego, odwlekało diagnozę swoich pociech do wieku szkolnego.

Edukacją przedszkolną objętych zostanie 8 dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autystycznych.Edukacją i wsparciem objętych zostanie także 10 rodziców. Przedszkole gwarantować będzie codziennie 5 godzin zajęć (zajęcia tradycyjne, zgodne z podstawa programową MEN, wzbogacone o zajęcia specjalistyczne), dowóz na zajęcia oraz do domu po ich zakończeniu, wyżywienie (śniadanie i obiad) oraz opiekę psychologa i pedagoga. Równolegle prowadzone będą specjalistyczne zajęcia indywidualne na które również zapewniony będzie dojazd: logopedyczne, terapii sensorycznej, rehabilitacyjne, hipoterapii i dogoterapii.

W ramach projektu do przedszkola zakupione będą ponadto zabawki, pomoce uczące podejścia równościowego do ról płci oraz plac zabaw. Wykonane zostaną także niezbędne remonty.Przewidziano także pogadanki dla rodziców, imprezy środowiskowe – integracyjne, a także wyjazdy kreujące u dzieci zainteresowanie światem.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki