BIPNiedziela, 28.5.2023

XLIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XLIII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXLIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
26 listopada 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim.
  1. Działalność Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie w 2013 r.
  2. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie.
 7. Ochrona Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
 8. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2012 i 2013.
 9. Raport o stanie realizacji zadań wynikających z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2013.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2013.
 11. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013;
 12. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 - 2020.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Elżbiecie Rzepeckiej – Roszak;
  3. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Eugeniuszowi Zamiar;
  4. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu;
  5. w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego ze Związku Powiatów Polskich;
  6. w sprawie: wystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego z Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski;
  7. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/52/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT”;
  8. w sprawie: zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego osób zobowiązanych do jego wymiany w wyniku zmiany administracyjnej adresów zamieszkania mieszkańców miejscowości Wierzyce.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki