BIPŚroda, 07.6.2023

Fundusze na start - załóż własną firmę

Fundusze na start - załóż własną firmę
O środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej, a w szczególności:
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia lub,
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia lub,
  • osoby bezrobotne niepełnosprawne.
Maksymalna pomoc finansowa, jaką można otrzymać na ten cel to kwota 40.000 zł w ramach Programu Kapitał Ludzki Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Dodatkowo przewidziano wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy tj: wsparcie finansowe wypłacane w miesięcznych transzach do 1500 zł oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Jednocześnie przypominamy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można uzyskać informacje na temat: rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, zasad ubiegania się o dotacje, rozliczenia otrzymanych środków, projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział tj: szkolenie, kursy, itp oraz pozadotacyjnych form wsparcia.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie prowadzony przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
tel.: 61 425 02 90 
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pll 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki