BIPSobota, 03.6.2023

III. Międzynarodowy Bieg Zjednoczonej Europy

REGULAMIN III MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU
ZJEDNOCZONEJ EUROPY

 1. Organizator:

  Młodzieżowy Klub Sportowy "Altom" Gniezno;ul. Roosevelta 116a 62-200 Gniezno; www.klubaltom.com Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Termin i miejsce: 1.05.05r. godz. 17:00, start i meta na gnieźnieńskim Rynku

 2. Trasa:

  Dystans 10km, 4 pętle w centrum Gniezna, asfalt, kostka brukowa. Trasa posiada atest PZLA

 3. Uczestnictwo:

  Do startu zostaną dopuszczone osoby, które ukończą do dnia 1.5.05r. 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie, lub podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.

 4. Zgłoszenia:

  Zgłoszenia można dokonać:
  • listownie lub osobiście w godzinach od 8 do 15 na adres: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Paczkowskiego 4, 62-200 Gniezno
  • przez internet na stronie www.maratonypolskie.pl
  • bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa LO II w Gnieźnie; ul.Łubieńskiego 35
  Biuro będzie czynne w sobotę 30.4.05r. w godzinach 18:00 - 21:00 i w dniu zawodów 1.5.05r. od godziny 11:00 do 16:30

  Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.
        Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacja regulaminu Biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu i Organizatora.

 5. Opłata startowa:

  W terminie do 31.03.05r. opłata startowa wynosi 15 PLN (5 Euro)
  W terminie do 30.04.05r. opłata startowa wynosi 20 PLN (7 Euro)
  W dniu zawodów 1.5.05r. opłata startowa wynosi 30 PLN (9 Euro) bez względu na wcześniejsze zgłoszenie

  • Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: MKS "Altom" Gniezno ; nr konta: 24 1090 1375 0000 0001 0054 4779 BZWBK S.A. I Oddział w Gnieźnie, tytułem: BIEG lub bezpośrednio Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Paczkowskiego 4 w godzinach od 8 do 15 do dnia 29 4.2005

  Dowodem dokonania wpłaty jest kopia przekazu bankowego, dowód wpłaty "KP" lub zarejestrowanie przelewu do 30.4.05r. na wskazanym koncie. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 6. Klasyfikacje:

  Mężczyźni: generalna i w kategoriach : 16 - 19 lat, 20 - 29 lat, 30 - 39 lat, 40 - 49 lat, 50 - 59 lat, 60 - 69 lat, 70 lat i więcej, VELUX*, PAROC*, niepełnosprawni, gnieźnianie, dziennikarze.
  Kobiety: generalna i w kategoriach: do 39 lat, 40 lat i więcej, VELUX*, PAROC* niepełnosprawne, gnieźnianki. * w kategoriach VELUX i PAROC będą klasyfikowani wyłącznie pracownicy tych firm

 7. Nagrody:

  Mężczyźni - kategoria generalna za zajęcie miejsca 1 - 10 nagrody pieniężne.
  Kobiety - kategoria generalna za zajęcie miejsca 1 - 5 nagrody pieniężne.
  W kategoriach wiekowych, dziennikarzy, VELUX, PAROC, gnieźnian oraz w niepełnosprawnych za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.
  500 pierwszych zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę; pozostali zawodnicy otrzymają je pocztą na koszt organizatora. Dyplom i komunikat końcowy będą dostępne w internecie na stronach www.klubaltom.com lub za dodatkową opłatą będzie możliwość wydruku po biegu przez firmę komputerową obsługującą bieg. Dla wszystkich posiłek regeneracyjny

 8. Uwagi końcowe:

  Organizator umożliwia bezpłatne noclegi z 30.4.05r.na 1.5.05r.w Hali Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Jolenty 5- śpiwory i materace we własnym zakresie. Pomoc medyczna w czasie trwania biegu na gnieźnieńskim Rynku. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

BIEGAJ I ZWIEDZAJ!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GNIEZNA NA NAJWIĘKSZY W POLSCE
BIEG W MIĘDZYNARODOWEJ I OLIMPIJSKIEJ OBSADZIE NA ATESTOWANEJ 10-KILOMETROWEJ TRASIE.

Plik do pobrania:

Regulamin Biegu

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki