BIPWtorek, 17.5.2022

Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 03 grudnia 2013 r. zwołuję nadzwyczajną XLIV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 06 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013-2023.
  2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
 5. Zamknięcie sesji.

     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych