BIPPiątek, 09.6.2023

Coraz wyższe kwalifikacje w ZSP 2

Coraz wyższe kwalifikacje w ZSP 2
Dzięki realizacji projektu do tej pory: 37 uczniów zakończyło udział kursach zawodowych (spawanie, obsługa wózków jezdniowych, obsługa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, prawo jazdy kat. B i B+E). 43 uczniów i uczennic ukończyło natomiast miesięczne staże zawodowe u przedsiębiorców (w okresie letnich wakacji).

Za udział w stażach uczniowie otrzymali stypendium stażowe. Staże zostały doskonale ocenione przez uczniów, jako ta forma wsparcia, która najlepiej przygotowuje do wejścia na rynek pracy, daje możliwość nawiązania kontaktów i sprawdzenia się w „prawdziwej” pracy. Pracodawcy wysoko oceniali umiejętności uczniów ZSP2, a także ich zaangażowanie i pracowitość.

Obecnie w ramach projektu kolejnych 85 osób uczestniczy w kursach zawodowych i przygotowuje się do stażu (w czasie letnich wakacji) lub praktyki zawodowej (w czasie zimowych ferii). Za kilka dni pierwsze osoby przystąpią do egzaminów pozwalających na uzyskanie uprawnień spawacza, operatora wózków jezdniowych oraz egzaminów na prawo jazdy. Ponadto 100 osób objętych zostało doradztwem zawodowym w ramach utworzonego w projekcie Szkolnego Centrum Kariery: uczniowie i uczennice dowiadują się jak napisać CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, dowiadują się o możliwościach kontynuowania nauki, a także o możliwościach pozyskania środków na rozwój swojej firmy.

Zajęcia praktyczne w ramach projektu wizytował w czwartek Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak i dyrektor ZSP 2 Sylwester Sip, którzy bardzo wysoko ocenili postępy i umiejętności uczniów zdobyte dzięki projektowi.

Łączna wartość projektu to 846 658,81 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 738 709,77 zł. Funduszy europejskich nie jest dużo, trudno je pozyskać, jednak Powiat wykorzystuje każdą okazję, by pozyskać wszystkie możliwe środki: na infrastrukturę, na szkolnictwo, na ochronę zdrowia. To kolejny nasz sukces i bardzo liczymy na następne.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki