BIPPiątek, 09.6.2023

Akademia Społecznych Menadżerów

Co to jest Akademia Społecznych Menadżerów?
To cykl czterech trzydniowych zjazdów, organizowanych przez Centrum PISOP dla liderów organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Każdy zjazd poświęcony jest innej tematyce tj.:

I zjazd - zarządzanie organizacją. Podczas tego zjazdu uczestnicy dowiedzą się co to jest planowanie strategiczne i zarządzanie operacyjne. Nauczą się budować strukturę organizacyjną, uspójniać działania i usprawniać procesy wewnętrzne, a także współpracować z partnerami.
II zjazd - budowanie skutecznego zespołu, a więc: rekrutacja pracowników i wolontariuszy, integracja, motywowanie i rozwój kompetencji zespołu, współpraca i rozwiązywanie konfliktów.
III zjazd - planowanie finansów. Uczestnicy nauczą się planować budżet, utrzymywać płynność finansową swojej organizacji. Dowiedzą się, jak ważne jest różnicowanie źródeł finansowania, a także – jak analizować płynność finansową organizacji, dbać o stabilność finansową, czy jakich aspektach formalnych należy pamiętać, aby zarządzać finansami zgodnie z prawem.
IV zjazd – komunikacja. Po tym zjeździe uczestnicy będą wiedzieć, jak stworzyć identyfikację wizualną organizacji oraz jak komunikować się wewnątrz niej i na zewnątrz. Zyskają wiedzę, jak kontaktować się z mediami i jak zachęcić je do informowania o działaniach organizacji.

Szkolenia poprowadzą specjaliści-praktycy, działacze organizacji pozarządowych. Absolwenci Akademii Społecznych Menadżerów zyskają wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi organizacjami i rozwijać ich potencjał.

Kto może wziąć w niej udział?
Akademia kierowana jest w szczególności do osób zarządzających (prezesów, członków zarządów) stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej, centrami i klubami integracji społecznej, towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych (czyli podmiotami ekonomii społecznej) z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Jak zorganizowana jest Akademia?
Zjazdy w ramach Akademii trwają od czwartku do soboty w następujących terminach:
  • 6-8 marca br. (Jak skutecznie zarządzać organizacją?)
  • 24-26 kwietnia br. (Jak budować kompetentny zespół?)
  • 15-17 maja br. (Jak planować finanse w organizacji?)
  • 26-28 czerwca br. (Jak komunikować o swojej działalności?)
Uczestnikom Akademii oferujemy: transport z Poznania na miejsce szkolenia, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz komplet materiałów szkoleniowych. Zapewnione są też atrakcje wieczorne.

Jak można wziąć udział?
Osoby chcące wziąć udział w Akademii Społecznych Menadżerów proszone są wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go Małgorzacie Jankowskiej (malgorzata.jankowska@pisop.org.pl, fax/tel. 61 851 91 34,). Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego br.

W jednej Akademii weźmie udział piętnaście osób.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o Akademii?
Udział w Akademii Społecznych Menadżerów jest bezpłatny. Szkolenia odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń i usług objęte jest pomocą de minimis.


Plik do pobrania
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki